Nájemný dům J. Zoufala


  historický název

  Nájemný dům J. Zoufala


  ulice

  Jaselská 6/189


  území

  Brno-Veveří


  stavební vývoj

  Na průčelí třípatrového domu stavitele Johanna Zoufala z roku 1895 uplatnil jeho pravděpodobný projektant Germano Wanderley řadu svých oblíbených motivů, ovšem ve velmi bizarní poloze.
  Průčelí je vytvořeno ze dvou prakticky nesouvisejících fasád, postavených na sebe. V pianu nobile se vedle sebe objevuje jemný štukový dekor, robustní, nakoso natočené pylony, dále nižší pylony a stylizované obelisky, nesené maskarony. Bombastičnost celého průčelí nadto zdůrazňují dva obloukové portály, vlastní skromný vstup však zaujímá pouhou čtvrtinu.


  prameny, literatura

  městská část

  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 21. 01. 2012