Česká národní banka


  historický název

  Hypoteční a zemědělská banka Markrabství moravského


  ulice

  Rooseveltova 18/575


  území

  Brno-město


  stavební vývoj

  V roce 1896 byly vykoupeny a zbořeny čtyři staré domy v ulici Na hradbách (č. 12, 14, 16, 18). Na jejich místě pak stavitel Anton Jelinek postavil v letech 1896–1898 podle projektu Antonína Tebicha jednu z nejvýstavnějších brněnských budov konce 19. století.
  Protáhlý objekt s klasickou palácovou koncepcí včetně piana nobile vzdáleně připomene příď lodi. Hlavní průčelí (6+5+6) je trojdílné s osovým rizalitem, jehož střední část je vymezena korintskými sloupy na mohutných konzolách, zakončených hermami, a stylově je příkladem kombinace klasicizujícího baroka s naturalistickým detailem štukového dekoru. Monumentální průčelí vrcholí u bohatě bohatě modelované střechy. Fasáda v boční Sukově ulici je jednodušší.
  Provoz v bance byl zahájen v červnu roku 1898. V roce 1923 byly adaptovány podle návrhu Jaroslava Stockara-Bernkopfa interiéry, vybavení tehdy provedly Uměleckořemeslné dílny Bohumíra F. A. Čermáka a UP závody.
  V letech 1932–1933 byla realizována další adaptace úřadoven banky, tentokrát podle projektu Jindřicha Kumpošta. Pro Českou národní banku byla budova upravována v 90. letech 20. století.


  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  Jindřich Kumpošt
  autor projektu adaptace úřadoven banky provedené v letech 1932–1933 Antonín Tebich
  autor projektu budovy


  objekty

  založení a rekonstrukce budovy banky
  pamětní deska: Rooseveltova 18 - Dvořákova 18 oběti druhé světové války
  pamětní deska: Rooseveltova 18/01


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 05. 10. 2019