Výletní restaurace


  ulice

  území

  Brno-Kohoutovice


  zajímavosti

  Dům s původním secesním štítem sloužil jako oblíbená restaurace a výletní cíl.
  Stavba už tak značně znehodnocená pozdější přístavbou a chybějící údržbou stále chátrá.


  poznámka

  Objekt se stal památkově chráněným, a jako takový si dokonce vynutil zúžení silnice při jejím rozšiřování a opravě v 90. letech 20. století.
  V roce 2001 ztratila budova statut chráněné památky, kvůli jejímu zdevastovanému stavu.


  současný stav

  soukromý majetek - devastační proces


  prameny, literatura

  Ostatní literatura

  "Kohoutovice 1210–2010"


  městská část

  související odkazy


Aktualizováno: 13. 01. 2020