I. letní cvičiště Sokola Brno I


  historický název

  I. letní cvičiště Sokola Brno I


  ulice

  Neugasse 11


  existence

  stavba již neexistuje


  vznik

  1903


  stavební vývoj

  Jednota zakoupila v roce 1903 za 94 000 K dům na Neugasse 11 o výměře 3 100 m², kde bylo v zahradě zřízeno první vlastní letní cvičiště o rozměrech 20 x 20 m. Odevzdáno bylo svému účelu dne 16. 5. 1903 za hojné účasti členstva. Zbývající část zahrady měla být ponechána ke zřízení vlastní tělocvičny. Družstvo následujícího roku vypsalo soutěž na ideové náčrty tělocvičny v této lokalitě. Z došlých 30 návrhů byl porotou 5. 2. 1905 vybrán projekt architekta Karla Huga Kepky. Náklady na stavbu plánované tělocvičny však převýšily finanční možnosti jednoty. Realizace Kepkova návrhu vyžadovala 150 000 K, ale uvolněno mohlo být jen 110 000 K, proto měl být původní stavební plán zredukován. Jenže i při skromnějším požadavku jednoho sálu pro 100 cvičenců o rozměrech 320 m² kapitál nedostačoval, a tak stavba nebyla realizována.


  prameny, literatura

  významné osoby

  Karel Hugo Kepka
  autor nezrealizované stavby tělocvičny


  MJ


Aktualizováno: 14. 06. 2011