Sokolovna


  historický název

  Chajda; Kino Sokol v Líšni; Viktoria; Merkur  č. orientační/popisné

  25-27/1317


  charakteristika

  Původně Sokol sídlil v hostinci Chajda. Tyto prostory však nevyhovaly a proto byla po složitém jednání s majitelem panem Veselým Chajda odkoupena a bylo rozhodnuto o její celkové přestavbě. Sokolovna vznikla jako přístavba hostince.
  Během 2. světové války byla budova značně poškozena a tělocvičné nářadí rozkradeno. Po roce 1945 vše bylo velmi rychle dáno dohromady, ale provoz kina již obnoven nebyl.


  území

  Brno-Líšeň


  majitelé

  Kino:
  – licence: Jednota sokolská (žádost 1. 8. 1924, licence udělena 20. 11. 1926)
  – správce: Florián Juránek
  – promítač: Jan Březa.


  provozovny

  Hostinec
  Sokolovna

  Kino: 7. 1. 1926–podzim 1944
  – 1944 Merkur
  – 1941–1949 Viktoria
  – 1926–1941 Kino Sokol v Líšni (17. 9. 1933 ozvučení kina, film Lelíček ve službách Sherlocka Holmese).


  firmy a instituce

  sídlo Jednoty sokolské (SOKOL)


  zajímavosti

  Na podzim 1944 se do prostor kina nastěhovali němečtí vojáci.


  poznámka

  Prostory Sokolovny sloužily nejen jako tělocvična, ale také jako místo pro divadelní ochotníky, knihovnu a pěvecký sbor.
  Provoz kina byl 7. 11. 1926 zahájen filmem Hledají se rodiče.


  současný stav

  Sokolovna slouží stále svému tělovýchovnému a kulturnímu účelu.


  stavební vývoj

  Přestavba hostince na Chajdě a přístavba dalších prostor byla vyčíslena na 36 000 K, což nebyla schopna Jednota sokolská z vlastních zdrojů pokrýt. Proto bylo ustanoveno Družstvo sokolského domu o 100 členech. V roce 1913 byl starý sál přestavěn a zvětšen, dále k němu byly přistavěny 2 místnosti a jeviště. Jevištní oponu namaloval akademický malíř Kosa.
  Pro roce 1926 bylo přistoupeno k návrhu na nový sál, projektu se ujal arch. Žáček. Nová budova Sokolovny byla otevřena 19. 8. 1928.
  V roce 1940 proběhly stavební úpravy, byla přestavěna sedadla na balkóně kina, čímž se zvýšil jejich počet na 106, v celém kině na 463 (původní kapacita v roce 1926 byla 223 míst - sál 163 židlí, jeviště 60 sedadel).
  Během 2. světové války byla budova značně poškozena a stala se sídlem Spartaku Líšeň.
  Po roce 1989 byla činnost Sokola obnovena, Sokolovna byla opravena a nadále slouží svému účelu.  stavby

  Hostinec Na Chajdě
  Belcrediho 25/56


  městská část

  objekty

  100. výročí založení Sokola
  pamětní deska: Belcrediho 27/01


  související odkazy

  MŠ, Fl


Aktualizováno: 08. 03. 2015