Fara v Líšni


  historický název

  Fara


  ulice

  Pohankova 18/43


  území

  Brno-Líšeň


  firmy a instituce

  fara,
  škola,
  Římskokatolický farní úřad


  zajímavosti

  Farní matriky se datují k roku 1649.
  K líšeňské faře náležely osady Slatina, kandie, myslivna Hády, Klajdůvka a 3 mlýny. V roce 1897 k ní náleželo ještě půl lánu polí a výkup za desátek (tj. ročně 449 zlatých a 26 krejcarů).
  V roce 1794 při požáru Líšně vyhořela i fara, obnovena byla až v letech 1828–1839.


  poznámka

  Před rokem 1618 byla na faře umístěna 1. líšeňská škola, kde učil jeden učitel.

  V letech 1665–1695 tu působil farář M. Norbert Ličovský z premonstrátského řádu v Zábrdovicích, pak do roku 1723 Ignác František Guettling, dále Stanislav Galle 1729–1743, Antonín Kromer 1743–1751 a Engelbert Honisch 1755–1787.
  První pamětní kniha byla pořízena v roce 1790, a to farářem Františkem Baumeisterem, který zde působil v letech 1788–1802 a založil i farní knihovnu. Následně tu působil Jan Reichert v letech 1802–1813, Václav Toms (1813–1855) a Jakub Kankovský (1855–1886). Po něm nastoupil dosavadní zámecký kaplan páter Pavel Pavelka (1886–1892). Po něm tuto funkci jen na krátký čas vykonával Msgr. Metoděj Hošek. Dalším administrátorem fary se stal páter Ludvík Kodar, jeho pomocníkem byl určen kaplan Miloslav Simonides. V roce 1892 se do funkce faráře opět postavil Metoděj Hošek. Po něm nastoupili páter František Křehlík a páter Peška.


  vznik

  14. století  městská část

  významné osoby

  Metoděj Hošek
  farář František Křehlík
  farář, jeho zásluhou byl kostel opraven


  související odkazy


Aktualizováno: 25. 08. 2012