Lucerna


  historický název

  Bio Aladin, Lucerna


  ulice

  Minská 19/565


  území

  Brno-Žabovřesky


  majitelé

  – licence: žádost 29. 5. 1915 Bartoloměj Novák (licence udělena 9. 6. 1915); žádost 26. 11. 1917 Kamila Súčková (licence udělena 14. 12. 1917); žádost 1. 12. 1920 Středoškolská mensa v Brně, která kino koupila (licence udělena 19. 10. 1921); od 9. 6. 1944 kino v majetku německého Státního ministerstva pro Čechy a Moravu
  – správce: Bartoloměj Novák, zástupkyně Perpetua Nováková, manželka, Dr Jindřich Súček, Kamila Súčková, manželka, kino koupila; prof. Josef Krča; od roku 1934 JUDr. Svatopluk Krča; od ledna 1935 prof. Josef Kudrna; od 1. 12. 1939 Marian Kudrna
  – promítač: Jiljí Klement, Eduard Hemala


  provozovny

  kino 25. 5. 1915 – dosud v provozu:
  - 1915–1917 Bio Aladin
  - 1917 až dosud kino Lucerna (ozvučení kina 14. 2. 1931, film Cikánská láska)


  zajímavosti

  Bio Aladin zahájilo provoz 29. 5. 1915.


  poznámka

  Bio Aladin bylo jedním z nejstarších kin v Brně, jehož historie začala v roce 1913.
  Zednický mistr a podnikatel Bartoloměj Novák z Tučap si 25. 10. 1913 podal žádost o povolení stavby kina, což obdržel v létě 1914. Projekt budovy byl však několikrát měněn a její kolaudace proběhla 28. 5. 1915.
  Prvním promítačem byl Jiljí Klement. Vstupné začínalo na 35 hal.

  Přechodné uzavření kina:
  - 9. 4. 1916 – 22. 12. 1917 majetkoprávní vztahy a odbornost promítače
  - 1921 – 24. 3. 1922 stavební úpravy
  - 1. 6. 1928 – 17. 8. 1928 stavební úpravy
  - 1930–1931 stavební úpravy
  - 15. 4. 1945 – 2. 6. 1945 válečné události (film Paklíč)
  - 1980 –? stavební úpravy.


  stavební vývoj

  Stavební úpravy:
  - 1914–1915 základní projekt kina (architekt Bohumír Čermák) několikrát upravován a doplňován, schválen 19. 6. 1914, stavba poté kolaudována 28. 5. 1915; 306 míst
  - 1918 zvýšen počet míst na 340, zřízeny 3 lóže s 30 místy
  - 1921–1922 úpravy střech, schodiště, terasy, hlediště, čekárny a pokladny
  - 1928–1929 úprava promítárny po požáru, snížení počtu míst na 296, z toho 28 v lóžích
  - 1930–1931 přestavba sociálního zařízení, zvýšení počtu míst na 306, zrušeny lóže, úprava interiéru
  - 1948 zvýšen počet míst na 318, výměna starých sedadel za nová
  - 1963 úpravy před kinem
  - 1967 úpravy interiéru a snížen počet míst na 262
  - 1975 výměna technického zařízení a celková rekonstrukce interiéru
  - 1980 přestavba kina na širokoúhlé promítání.


  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  události

  16. 12. 2011
  Digitalizované kino Lucerna obnovilo promítání. Nově v 3D. 29. 5. 1915
  Zahájen provoz v kině Bio Aladin (pozdější Lucerna)  Fl


Aktualizováno: 19. 03. 2021