Kino Art


  historický název

  Kino Filmového klubu; Art; Studio a kino mladých; Kino náročného diváka a kino mladých; Studio; Kino na Cihlářské; Jugendkino-ki


  ulice

  Cihlářská 19/643


  území

  Brno-město


  majitelé

  Kino:
  – licence: Mährischer Gewerbeverein (Moravský živnostenský spolek; žádost 7. 8. 1918, licence udělena s podmínkou neveřejného kina s toliko výukovým programem 14. 2. 1922, licence bez omezení 2. 9. 1939)

  – správce: August Braun (ředitel učňovského domova), od roku 1935 Julius Blaschek, dr. Illtis, architekt František Kalivoda, od 1937 nájemce Walter Wendl a jeho sestra Irmgard, 1945 Jakub Planeta, zástupce Rudolf Novotný

  – promítač: Julius Janatschek (odborný učitel), 1937 Waltr Kubesch (propuštěn 4. 8. 1941), Antonín Seknička, 1945 František Navrátil, Jaroslav Richter.


  provozovny

  Kino 24. 3. 1919 až dosud:
  - 1990 až dosud Kino Art
  - 1980–1990 Kino Filmového klubu
  - 1968–1973 Art
  - 1950–1968 Studio a kino mladých
  - 1948–1950 Kino náročného diváka a Kino mladých
  - 1948 (1. 1.–16. 9.) Kino mladých
  - 1936–1948 Studio
  - 1931–1935 Kino na Cihlářské, případně jen Kino (ozvučení kina 6. 1. 1932, film Himáčal, trůn bohů)
  - 1919–1931 Jugendkino-kino pro mládež (návrh Kosmos neprošel).


  jiné využití

  Jubilejní učňovský domov císaře Františka Josefa v Brně


  zajímavosti

  Od 4. 10. do 15. 11. 1948 se v kině konal Seminář o vývoji filmového umění (Čsl. filmový ústav) a od 24. 4. do 2. 6. 1950 cyklus přednášek s ukázkami na téma Historie sovětského filmu v ČSR.


  poznámka

  Provoz kina zahájen 24. 3. 1919 filmy Výroba oceli v Poldině huti, Upoutaný balón, Hudební claun.
  O název kina (německo-český) se vedla dlouhá jednání v letech 1930–1934.


  stavební vývoj

  Kino:
  - 1922 (do 8. 11.) – rozšíření stávajícího sálu, upraveny vchodové a východové prostory, zvýšen počet míst na 466 (přízemí 422, galerie 24, lóže 20, stání 20), změna vchodu (z Cihlářské 10)
  - 1931 – přestavba promítárny, výměna podlahy za cementovou
  - 1932 – 225 míst, z toho 8 v lóži
  - 1936 (1. 4.–3. 10.) - změna poslání kina
  - 1937–1938 – úpravy vchodů na sociální zařízení, přemístění pokladny
  - 1941 (1. 2.–7. 2., 1. 7.–23. 7.) – nesrovnalosti v programu, celková přestavba interiéru kina, zvýšení počtu míst na balkoně na 54
  - 1946 (září až listopad) – velká adaptace kina, snížen počet míst na 346 (přízemí 299, balkon 47), zřízena překladatelská kabina
  - 1948 (28. 7.–11. 8.) – výměna sedadel za 400 nových (přízemí 327, balkon 73)
  - 1959 (19. 8.–6. 11.) – úprava interiéru, obrácen pohyb diváků, výměna vchodů za východy aj., snížen počet míst na 346 (přízemí 299, balkon 47).
  1973–1980 - celková rekonstrukce
  2017–2019 - rekonstrukce kina (především opravy už značně poškozených oken, pláště budovy a sociálních zařízení).
  městská část

  významné osoby

  František Kalivoda
  člen správy Kina na Cihlářské


  události

  13. 9. 2019
  Otevření kina Art po rekonstrukci 24. 3. 1919
  První filmové představení v kinu Art  Fl


Aktualizováno: 16. 09. 2019