Dělnický dům


  historický název

  Lípa, Lido Bio, Lidové bio, Lidový biograf  č. orientační/popisné

  8/292


  charakteristika

  spolkový dům (Dělnický dům), přístavba kina v zahradní budově


  území

  Brno-Zábrdovice


  majitelé

  Kino:
  – licence: žádost 15. 2. 1911 František Navrátil člen spolku Dělnický dům, spolku licence udělena 31. 3. 1911; nová licence udělena 5. 11. 1929; nová licence udělena 28. 3. 1944 Friedrichu Theimovi
  – správce: ředitel kina Emil Pick, od roku 1931 Josef Hradil (ředitel půjčovny filmů Vita-Film), náhradníci Felix Podroužek a František Konečný, společníci Vita-Filmu, od roku 1942 majitel kina Felix Podroužek, správcem jeho bratr Hubert Podroužek
  – promítač: František Navrátil, Vítězslav Kraus, Antonín Kalášek z Chrlic, od roku 1945 Josef Tulis a Josef Daňhel.


  provozovny

  Kino: 14. 11. 1911 – 30. 12. 1973:
  - 1948–1978 Lípa
  - 1945–1948 Lido Bio
  - 1926–1945 Lido Bio (Volksbio) – ozvučení kina 21. 2. 1931, film Dozněla píseň
  - 1925–1926 Lidové Bio
  - 1911–1925 Lidový biograf (Volksbiograph).


  zajímavosti

  Konstrukce zvukového zařízení kina byla vlastním vynálezem smíšeného systému (jehla i fotobuňka) Ing. Jindřicha Vavřiny, kinotechnika z Prahy, jenž byl osobně přítomen všem třem prvním zvukovým představením 21. 2. 1931.


  poznámka

  Přechodné uzavření kina:
  - 1913 (květen) – 15. 8. 1913 stavební úpravy
  - 1928–1929 stavební úpravy (otevřeno 25. 10. 1929 filmem V okovech)
  - 15. 4. 1945 – 9. 6. 1945 válečné události (otevřeno 9. 6. 1945 filmem Kluci na řece)
  - 1958 stavební úpravy (otevřeno předběžně 24.1. 1958 filmem Lidé a vlci, trvale od 27. 3. 1959)


  stavební vývoj

  Přestavba původního dělnického domu byla dokončena v prosinci 1929, vyžádala si částku tři miliony korun. Na jejich úrokování a umořování se uvolili z velké části přispívat dělníci ze svých mezd. Nový dělnický dům byl považován za „důstojný stánek české i německé sociální demokracie a komunistické opozice na Brněnsku“.

  Kino:
  - 14. 11. 1911 - otevření kina: 400 míst, poté sníženo na 373 místa
  - 1913 – úprava interiéru, čekárny a bufetu, nová sedadla sklopná (464)
  - 1929 – asanace stávajícího sálu, stavba nového sálu v podzemí (stavitel František Václavek z Brna), přemístění vchodu, úprava šaten, pokladny a sociálního zařízení, zvýšení počtu míst na 596 (přízemí 382, galerie 208, z toho 36 lóže)
  - 1931– zvýšen počet míst na 598
  - 1958 – úprava interiéru a zařízení pro širokoúhlé promítání, počet míst snížen na 514.  prameny, literatura

  městská část

  události

  8. 12. 1929
  Slavnostní znovuotevření Dělnického domu v Brně


  související odkazy

  Fl, Menš


Aktualizováno: 11. 02. 2019