nájemní dům


  historický název

  Mír, Kino Ponrepo, Illusion, Grand Bio


  ulice

  Hybešova 51/302


  charakteristika

  nájemní dům s hostincem v přízemí a s přístavbou kina ve dvoře


  území

  Brno-město


  majitelé

  Kino:
  – licence: žádost 16. 5. 1939 Národní matice při Národní radě české – přenos licence z Hlinek 3/5, licence udělena 15. 6. 1939
  – správce: majitel domu a kina Richard Schwab ml.; od 1940 JUDr. Ladislav Pallier, ředitel výše zmíněného spolku; 1945 Tadeáš Peichl, 1946 Richard Schwab ml.
  – promítač: Antonín Seknička.


  provozovny

  Kino: po 15. 6. 1939–1995?:
  - 1973–1995?: Mír
  - 1971–1973: Kino Ponrepo
  - 1968– 1971: Illusion
  - 1948–1968: Mír
  - 1945–1948: Illusion
  - 1939–1945: Grand Bio, kino přemístěno z ulice Jlinky 3/5.


  zajímavosti

  9. 12. 1974–28. 2. 1975 promítán v kině program PONREPO z opravovaného kina Radost.


  poznámka

  Přechodné uzavření kina:
  listopad 1940–16. 3. 1944 - majetkoprávní záležitosti
  15. 4. 1945–2. 6. 1945 – válečné události
  5. 6. 1977–22. 3. 1978 – stavební úpravy.


  stavební vývoj

  Kino:
  1939 – přístavba kina ve dvorním traktu domu, 524 míst, přízemí 416, z toho 28 v lóžích, 108 balkón
  1968 – zřízena kabina pro překladatele a komentátora cizích filmů
  1977 – havárie ústředního topení, instalace nového kotle, úprava sociálního zařízení, výměna sedadel a snížení počtu míst na 487 (přízemí 370, balkon 117)


  prameny, literatura

  stavby

  obytný dům
  Hlinky 3/5 (čp. 147/146)


  městská část

  související odkazy

  Fl


Aktualizováno: 10. 06. 2021