kino Vesmír, Světozor


  historický název

  kino Vesmír, Světozor


  ulice

  Vojanova 1/1602


  charakteristika

  Orlovna - budova zakoupená Orlem 6. 9. 1921.


  území

  Brno-Židenice


  majitelé

  V roce 1938 se stal majitelem kina Felix Podroušek.

  Kino:
  – licence: žádost 15. 6. 1927 Jednota Orla Brno II, Židenice-Juliánov; licence udělena 6. 3. 1930
  – správce: Otto Ripper, O. Neugebauer, vedoucí Bedřich Sedlák, vedoucí Bruno Kittel, Marie Podroužková, Eduard Ráček, František Gála; majitel 1938 Felix Podroužek, spolumajitel kina Metro; 1949 Čs.státní film; 1963 Správa městských kin v Brně
  – promítači: Antonín Valena, Josef Daňhel.


  provozovny

  Kino: 1. 2. 1930–19. 1. 1996
  1938–1996 (Kino) Světozor
  1930–1938 Bio Vesmír (ozvučení kina 1. 10. 1933; širokoúhlé kino 22. 9. 1961 film Valčík pro milion).


  zajímavosti

  Od 5. září 1973 sem byl přenesen Filmový klub.


  poznámka

  Otevření kina 1. 2. 1930 film Žaluji.

  Přechodně uzavření kina:
  - 1938: požár
  - 20. 11. 1944: poškozeno bombou při náletu (měsíc mimo provoz)
  - 15. 4 –15. 6. 1945: válečné události
  - 1948–1949: větší úpravy interiéru
  - 2. 6. 1978: kino bylo nuceno zastavit provoz pro závadu v elektrickém vedení. Pod stálým dozorem elektrikáře hrálo kino do 30. 6. Potom byl provoz zastaven až do 1. září 1978.


  stavební vývoj

  Kino
  1930 otevření kina (300 míst)
  1933–1934 úprava umístění bufetu ke vchodu, zřízení nové pokladny, zvětšená čekárna, nová šatna
  1937 odstranění balkonu, zakryto orchestřiště, zavedeno ústřední topení, obrácen směr sedadel
  1944 kino poničeno zásahem bomby při náletu
  1948–1949 větší úpravy interiéru (zvýšení počtu míst 310))
  1960–1961 přestavba na širokoúhlé kino
  1978 generální oprava elektroinstalace.


  prameny, literatura

  městská část

  související odkazy

  Fl, MŠ


Aktualizováno: 30. 08. 2019