obytný dům


  historický název

  Morava, Oko, Union


  ulice

  charakteristika

  obytný dům s velkým dvorním traktem a s divadelním sálem zv. Koloseum


  území

  Brno-Královo Pole


  majitelé

  Kino:
  – licence: žádost 7. 10. 1915 Marie Pazourková (licence udělena 15. 3. 1916); žádost 23. 1. 1923 Marie Sedláková (licence udělena 17. 11. 1924); žádost 25. 2. 1926 Sokol v Králově Poli (licence udělena 17. 7. 1926)
  – správce: majitelka Marie Pazourková, poté její dcera Marie Sedláková, od 1934 Josef Vinkler a Rajmund Bartoň, Marie Siedlerová, dipl. inž. Josef Friedrich Koch, vedoucí kina František Zouhar
  – promítač: Robert Sedlák, Otakar Džuban, Ferdinand Šubrt.


  provozovny

  Kino: 29. 2. 1916 – 1999
  - 1970–1999 Morava
  - 1948–1970 Oko
  - 1916–1948 Union (ozvučení kina 4. 9. 1931, film C.k. polní maršálek).


  nej...

  Československá republika: kinotechnik a promítač Milan Opluštil zkonstruoval zařízení (první v ČSSR), jež po stisku tlačítka automaticky pozvolna zháší světla v sále, otevře oponu na příslušný formát, pustí promítací stroj, po dojití kotouče přepne na druhý promítací stroj a po skončení filmu zavře oponu, rozsvítí světla v sále a přetočí film na kotoučích zpět (promítači jen stroje hlídají a zasáhnou pouze v případě poruchy)


  poznámka

  Předchůdcem tohoto kina bylo kino Bertolda Břečky Cinema Electrique (1911–1915), zv. též Elektrické divadlo na ulici Svatopluka Čecha 35 v domě stavitele H. Štaffy (1911–1912) a poté na Mojmírově náměstí 4 v hostinci Jana Bartoše (1912–1915), než jeho zařízení odkoupila Marie Pazourková a přenesla ho na Palackého č. 29.

  Přechodné uzavření kina:
  - 1934: stavební úpravy
  - 15. 4. – 26. 10. 1945: válečné události a menší úpravy po nich
  - 13. 12. 1968 – 13. 3. 1970: stavební úpravy (film Senzační prázdniny)
  - 1. 9. 1978 – 7. 5. 1980: stavební úpravy.


  stavební vývoj

  Kino - stavební úpravy:
  - 1916: adaptace divadelního sálu na kinosál (stavitel Alois Horák z Brna)
  - 1934: úprava sociálního zařízení, vchodu a východu, výměna sedadel (387 míst)
  - 1968–1970: úprava pro širokoúhlé promítání
  - 1978–1980: celková rekonstrukce prostor kina podle projektu arch. Jaroslava Sedláčka, snížen počet sedadel na 253.


  prameny, literatura

  městská část

  události

  2. 12. 1911
  Zřízení kina Cinéma Électrique v Králově Poli


  související odkazy

  Fl


Aktualizováno: 30. 11. 2019