Cacovický mlýn


  historický název

  Cacovický mlýn


  ulice

  existence

  stavba již neexistuje


  zánik

  1981


  území

  Brno-Maloměřice


  majitelé

  Až do roku 1325 byl pravděpodobně vlastníkem mlýna rod z Lipé, neboť v tomto roce daroval Jindřich z Lipé mlýn klášteru Králové Panny Marie na Starém Brně.
  V roce 1349 odevzdal klášter mlýn Konrádovi ze Židenic a jeho manželce až do jejich smrti.
  Následující tři století se majitelé mlýna stále střídali.
  V roce 1662 koupil Cacovický mlýn nazpět klášter na Starém Brně.
  V rukou soukromníka se mlýn ocitl o několik desítek let později (Za mlynáře J. Koláře navštívil mlýn císař Josef II., který si mlýn prohlédl, a když zjistil jeho kapacitu, dodal mu vojenské dodávky. To bylo roku 1785 a od té doby se v Cacovickém mlýně mlelo pro vojsko).
  Po vrchnosti byl prvním majitelem mlýna a jezu Antonín Svoboda, druhým Eduard Ryba a od něj koupil mlýn Josef Kotovec. V roce 1884 koupil mlýn od Kotovců mlynář Ferdinand Frank, ten mlýn zrenovoval (zrušil 12 vodních kol na spodní vodu a postavil turbínu, systém Girard, která byla první turbínou na Moravě; vyměnil také mlecí zařízení; v roce 1902 vybudoval nový jez na Svitavě, který měl délku 43 m). Pozdější nový majitel Adolf Ženožička mlýn přestavěl znovu. Bylo to v roce 1918, kdy na jeho kapacitu byly kladeny zvýšené požadavky (obě budovy byly zvýšeny na tři poschodí a rozšířeny). V roce 1926 přešel celý objekt do vlastnictví
  Moravské banky v Brně. V roce 1931 přešel mlýn do majetku Adolfa a Jarmily Hynkových.


  firmy a instituce

  mlýn


  zajímavosti

  V dubnu roku 1981 mlýn vyhořel a jediné, co po něm zbylo je obrys půdorysu na dvoře. V přestavěné podobě jako malá vodní elektrárna se mlýn „dochoval“ dodnes.


  vznik

  mlýn stál už v roce 1170

  městská část

  MJ


Aktualizováno: 28. 03. 2017