Internetová encyklopedie dějin Brna

Bosonožské náměstí, Kaple sv. Floriána

Kaple sv. Floriána


 • historický název

  Kaple sv. Floriána

 • ulice

  Bosonožské náměstí

 • charakteristika

  Drobná podélná jednolodní stavba z r. 1962 s přiléhající sakristií a hranolovou zvonicí nad vstupním průčelím.


 • území

  Brno-Bosonohy


 • zajímavosti

  Kaple sv. Floriána stojí na místě starší kaple téhož zasvěcení, která byla postavena roku 1713.
  V roce 1854 byla celá přestavěna a rozšířena. V roce 1860 byla nahrazena její dřevěná zvonice zděnou (viz letopočet v nadpraží). Kaple měla být na konci 19. století nově rekonstruována dle projektu stavitele Josefa Bučka, ale ten nebyl realizován.
  Do dnešní podoby byla upravena na začátku 20. století a ještě poté několikrát opravována. Původní varhany pocházely z roku 1753, ale ty byly v roce 1854 vyměněny za větší a dokonalejší. Oválný oltářní obraz sv. Floriána je dílem brněnského malíře Ferdinanda Lichta z roku 1810. První zvon z roku 1710 byl ulit původně pro kostel v Rybníkách. Zvon z roku 1865 byl rekvírován za 1. světové války pro zbrojní účely a je proto nahrazen novým.
  V roce 1865 byla věž kostela opatřena věžními hodinami, které zhotovil mistr hodinář Bílek z Rožínky. V roce 1962 byla celá kaple rekonstruována a upravena do dnešní podoby.
  U kaple stojí kříž z roku 1945, který byl postaven na místě starého kříže z roku 1866. Původně byly oba kříže umístěny vpravo od dveří kaple, dnes stojí kříž čelně k silnici.


 • prameny, literatura


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Fl


Aktualizováno: 31. 05. 2019