Základní škola a Mateřská škola


  historický název

  Obecná škola  území

  Brno-Bosonohy


  majitelé

  obec Bosonohy

  Městská část Brno-Bosonohy


  zajímavosti

  Původně chodily děti z Bosonoh do školy v Troubsku až do roku 1795, kdy si Bosonohy postavily svou vlastní školu. (Přesto musely ještě řadu let poté přispívat na opravy troubské školy!).
  Prvním učitelem a zároveň ředitelem školy v Bosonohách byl od roku 1796 Jakub Pystor z Drahan, který ve škole učil do roku 1810. Do roku 1900 se ve škole vystřídalo 12 řídících učitelů a podučitelů, mezi nimi i dvě ženy a v letech 1873–1882 i Pankrác Krkoška, pozdější redaktor časopisu Rovnost.
  Za ředitele školy Julia Zítka, jenž na škole působil v letech 1901–1923 (a stal se od roku 1923 i prvním kronikářem obce), došlo v letech 1906–1907 k přestavbě školní budovy stavitelem Josefem Boučkem, kdy s navýšením 1. patra se budova stala největší v Bosonohách.
  V roce 1965 došlo k další rekonstrukci a modernizaci školy, velkou opravou prošla budova v roce 1996 a dnešní podobu se střešní nástavbou získala v roce 2002. Škola má už více než dvousetletou tradici, je pětitřídní a poskytuje základní vzdělání více než dvěma stům dětí.
  Ve vstupní chodbě je umístěna pamětní deska s nápisem: "Budova tato vystavěna byla nákladem obce Bosonožské 1907 za panování císaře a krále Františka Josefa I. a věnována vzdělání naší mládeže". Deska byla po vzniku ČSR v roce 1918 odstraněna a uložena na půdě školy, odkud byla v roce 2002 snesena a umístěna na původní místo.


  prameny, literatura

  Ostatní literatura

  "Bosonohy v událostech času"


  významné osoby

  Pankrác Krkoška
  podučitel na této škole v letech 1873–1882


  objekty

  vznik školy a postavení budovy
  pamětní deska: Bosonožské náměstí 44/01


  související odkazy

  Fl


Aktualizováno: 01. 08. 2012