Sídliště Juliánov


  území

  Brno-Juliánov


  nej...

  Brno: první sídliště na území Brna


  vznik

  výstavba započata v roce 1960


  stavební vývoj

  Panelové domy vznikaly na území Brna od šedesátých let, nicméně jednalo se spíše o unikátní bodové projekty než o plošné zábory území. První ucelený panelový obytný soubor s vlastní vybudovanou občanskou vybaveností a vlastním centrem, který tudíž můžeme bez diskuze nazvat sídliště, je Juliánov.
  Projekt sídliště podle Pavla Krchňáka pro 4 100 obyvatel v 1 313 bytech byl realizován v letech 1960–1965. Urbanisticky výjimečné sídliště se nachází podél ulice Krásného, Souběžní a Kamenačky, jehož přirozené centrum tvoří Juliánovské náměstí. Byty jsou vesměs dvou nebo třípokojové, s obytnou plochou do 56 m². Podél ulice Krásného se objevují především čtyřpodlažní podélné panelové bloky, začátek a konec ulice Krásného lemují deseti až jedenáctipatrové věžové domy kopírující terén. Právě tyto mnohopodlažní panelové domy představovaly ve své době jedinečný stavební počin, na který se jezdili dívat stavební experti z celé republiky.
  Juliánovské sídliště je oproti jiným brněnským sídlištím ojedinělé také v tom, že obsahuje prvek náměstí, který při stavbě ostatních sídlišť, nejednalo-li se o náměstí původní staré zástavby, zcela vymizel. Kolem náměstí se koncentrovaly služby, základní škola, dvě mateřské školy, jesle, prodejna potravin, kulturní středisko, knihovna a dětské brouzdaliště. Veškeré služby byly vybudovány souběžně s bytovou výstavbou a nedošlo tak k nedostatku občanské vybavenosti tak jako později např. na Vinohradech nebo v Kohoutovicích.
  Juliánov je s centrem Brna spojen tramvajovou linkou, jednou nejstarších v Brně, fungující od roku 1939, severní část sídliště obsluhuje autobusová doprava. V roce 2001 žilo na sídlišti Juliánov 3 231 obyvatel v 1 352 bytech.


  prameny, literatura

  Vysokoškolské kvalifikační práce

  "Brněnská sídliště"


  významné osoby

  Josef Kalášek
  dokončeno v době jeho dvou funkčních období


  MJ


Aktualizováno: 28. 03. 2017