Sídliště Kamenný vrch


  území

  Brno-Nový Lískovec


  nej...

  Brno: nejmladší brněnské sídliště


  vznik

  výstavba započata koncem 80. let 20. století


  stavební vývoj

  Nejmladší brněnské sídliště Kamenný vrch se nachází na jihozápadním okraji města Brna. Výstavba byla započata na konci 80. let a ukončení se dočkala až v polovině let devadesátých. Souvislou zástavbou sousedí s Novým Lískovcem a od Starého Lískovce je sídliště odděleno komunikací Bítešská.
  Kamenný vrch je typické samostatně fungující satelitní sídliště, vybudované na periferii města prakticky na zelené louce, s čistě obytnou funkcí. Zástavbu tvoří homogenní skladba panelových domů, které jsou vesměs deskové osmipodlažní a věžové dvanáctipodlažní. Rovnoběžné deskové domy v ulici Svážná a Oblá kopírují tvar terénu podél vrstevnic a sledují přibližně východozápadní směr, naproti tomu věžové domy podél ulice Jihlavské ulice a v Koniklecové ulici jsou rozmístěny víceméně náhodně. Z leteckého snímku sídliště nebo i ze samotného fyzického procházení v ulicích Kamenného vrchu je patrné, že zástavba je velmi hustá a volných ploch mezi domy příliš není. Poslední zelené plochy byly v průběhu devadesátých let zaplněny garážovou výstavbou a volné prostranství se tak nachází už jen v západní části sídliště v prostoru mezi komunikací Chironova a ulicí Plachty, i zde se však do budoucna předpokládá obytná zástavba.

  Občanskou vybavenost pro Kamenný vrch i pro sídliště Nový Lískovec zajišťuje nákupní středisko v ulici Oblá, stejně tak i dvě základní školy v ulicích Kamínky a Svážná a čtyři mateřské školy. Obrovským problémem v sídlišti je otázka parkovacích míst. Částečně byla vyřešena výstavbou garážových stání mezi ulicí Oblá a Petra Křivky, nicméně tento projekt nenávratně znehodnotil bydlení v ulici Oblá, kdy obyvatelé do čtvrtého patra prakticky ztratili veškerou vyhlídku. Osou sídliště je páteřní komunikace Petra Křivky, která zajišťuje dopravní spojení autobusovou a trolejbusovou linkou. V roce 2001 sídliště čítalo 7 055 obyvatel v 2 451 bytech.


  prameny, literatura

  Vysokoškolské kvalifikační práce

  "Brněnská sídliště"


  MJ


Aktualizováno: 28. 03. 2017