Sídliště Královo Pole


  území

  Brno-Královo Pole


  vznik

  výstavba započata v roce 1968


  stavební vývoj

  Sídliště bylo vybudováno v letech 1968–1975 podle návrhu Františka Zounka a Ladislava Voláka v okrajových částech Králova Pole.
  Výstavbě sídliště předcházela asanace staré vesnické části, největší své doby v městě Brně. Vybouráním 178 obytných domů, z toho 152 rodinných, vznikla proluka mezi ulicemi Purkyňova a Palackého třída a podél Božetěchovy ulice, která byla během sedmdesátých let postupně vyplněna panelovými domy. Vystavěny byly dva velké sídlištní celky, nazvané Královo Pole I a Královo Pole II.

  Stěžejním záměrem architektů a projektantů sídliště bylo vyřešit bytovou otázku pro zaměstnance Královopolské strojírny.
  - Starší sídlištní celek Královo Pole I tvoří ulice Herčíkova, Kamanova, Mánesova a Bystřinova. Vyskytují se zde tři typy panelových domů. V Herčíkově ulici je umístěna skupina devíti dvanáctipodlažních věžových domů, na ně navazují podélné sedmipatrové bloky v Bystřinově a Mánesově ulici, vystavěné do tvaru „U“ a „L“ a pětipodlažní blok v Kamanově ulici. Ačkoli sídliště vyplnilo proluku původní zástavby a mělo tedy předpoklad splynutí s okolní zástavbou, vytvořil se zde svébytný celek s vlastní sítí obchodů, zdravotním střediskem, mateřskou i základní školou a jeslemi.
  V letech 1970–1975 probíhala dostavba sídliště Královo Pole v podobě čtyř panelových bloků v prostoru ulic Chodská a Tábor, vesměs pro armádní zaměstnance.

  - Sídliště Královo Pole II tvoří skupina čtyř třináctipodlažních deskových domů v Božetěchově ulici.


  Celkově tak vzniklo v Králově Poli 2 462 bytů pro 7 850 osob. Obecně u sídlišť ze sedmdesátých let převládá kvantita a rychlost výstavby nad kvalitou provedení budov i začlenění do okolního prostředí. V případě sídliště Královo Pole chybí estetické měřítko budov, stejně tak jako snaha o splynutí s původní zástavbou. Panelové budovy se tyčí nejen nad starou zástavbou městské čtvrti, ale výrazně pozměnily panorama celého Brna.

  Sídliště Královo Pole zasahuje do dvou urbanistických obvodů, Herčíkova a Vysoká škola veterinární. V roce 2001 zde žilo 3 936 obyvatel v 1 692 bytech.


  prameny, literatura

  Vysokoškolské kvalifikační práce

  "Brněnská sídliště"


  městská část

  MJ


Aktualizováno: 28. 03. 2017