Sídliště Nový Lískovec


  území

  Brno-Nový Lískovec


  stavební vývoj

  Sídliště Nový Lískovec územně navazuje na Kamenný vrch a přes Jihlavskou ulici také na Starý Lískovec. Sídliště je tvořeno v podstatě jen ulicemi Oblá, Úpatní, Čtvrtě a Kamínky, kde v roce 2001 žilo 3 440 obyvatel v 1 298 bytech. Nový Lískovec je jedno z mála brněnských sídlišť, kde původní předpoklad urbanistů z osmdesátých let o kapacitě panelových domů pro 3 500 obyvatel v 1000 bytech odpovídá i dnešní situaci. Decentní měřítko čtyřpodlažních čtvercových domů v ulici Čtvrtě nenuceně navazuje na původní rodinnou zástavbu a tvoří pozvolný přechod k osmipodlažním deskovým domům v ulici Kamínky.

  Občanská vybavenost byla v době počátků sídliště na odpovídající úrovni, stejně tak jako vybavenost službami. Typická sídlištní pavilónová základní škola Kamínky, otevřená v roce 1987 a dvě mateřské školy v ulici Čtvrtě, kapacitně pojmuly nové obyvatele sídliště. Ke krizi a nedostatku služeb došlo až ke konci osmdesátých a počátkem devadesátých let, kdy bylo dostavěno sídliště Kamenný vrch. Obchodní středisko v Oblé ulici doplňuje od roku 2008 OC Campus Square. Komunikace Petra Křivky, obsluhovaná autobusovou a trolejbusovou dopravou, rozděluje sídliště na dvě půlky. V roce 1996 byl otevřen v těsné blízkosti sídliště Pisárecký tunel, významný dopravní přivaděč z dálnice D1 do centra Brna. Díky tomu byl Nový Lískovec zbaven neúnosného zatížení tranzitní dopravou.


  prameny, literatura

  Vysokoškolské kvalifikační práce

  "Brněnská sídliště"


  městská část

  MJ


Aktualizováno: 28. 03. 2017