Sídliště Starý Lískovec


  historický název

  Sídliště československo-sovětského přítelství


  území

  Brno-Starý Lískovec


  vznik

  výstavba započata v roce 1972


  stavební vývoj

  Sídliště je velmi úzce spjato s výstavbou obytného komplexu v Bohunicích, jež započala v roce 1972. Dvojice sídlišť nesla souhrnný název Sídliště československého-sovětského přátelství. Od bohunického sídliště je Starý Lískovec oddělen komunikací Osová.
  Oproti Bohunicím je dobře vyřešena návaznost na okolní starou zástavbu, do které panelové bloky nepronikají tak ostře, ale víceméně po obvodu v návaznosti na bohunickou zástavbu a na nezastavěných plochách. Kvalitu bydlení zde významně negativně ovlivňuje dálnice D1 a dálniční přivaděč Bítešská, mezi něž je sídliště vklíněno. Hluková zátěž ze silniční i železniční dopravy zde není dodnes zcela vyřešena.

  Ulice jsou sestaveny do bloků stejně jako v Bohunicích z panelových typů domů B70, převážně do obloukovitých uličních tvarů. Hustota zástavby narůstá směrem od východu na západ, kde v prostoru mezi ulicemi Kosmonautů a Labská jsou rozestupy mezi jednotlivými domy velmi malé.
  Občanskou vybavenost zajišťuje obchodní středisko na ulici Osová nebo EKO gymnázium v ulici Labská. Při Sčítání lidu 2001 Starý Lískovec čítal 13 044 obyvatel v 3 377 bytech.


  prameny, literatura

  Vysokoškolské kvalifikační práce

  "Brněnská sídliště"


  městská část

  MJ


Aktualizováno: 28. 10. 2018