Sídliště Žabovřesky


  území

  Brno-Žabovřesky


  vznik

  výstavba započata v roce 1966


  stavební vývoj

  Urbanistické obvody Makovského náměstí, Žabovřesky – sever a náměstí Svornosti územně spadají do sídliště Žabovřesky, jednoho z nejstarších brněnských sídlišť. Panelová výstavba byla pokračováním stavebního proudu ze sídliště Lesná a byla realizována v letech 1966–1977 podle projektu Františka Kočího a Milana Steinhausera.
  Celková koncepce zahrnovala 3 722 bytů pro 12 500 obyvatel.

  Centrem sídliště je Makovského náměstí s nákupním střediskem Rubín, z kterého se víceméně radiálně rozbíhají ulice do všech světových stran. Podružné středisko občanské vybavenosti se nachází na náměstí Svornosti.
  Celé sídliště je charakteristické homogenní zástavbou v podobě čtyřpodlažních čtvercových domů, které jsou všechny totožně orientovány striktně podle světových stran. Urbanistická koncepce je u sídliště Žabovřesky těžko čitelná, domy jsou v prostoru rozmístěny víceméně náhodně, v různých rozestupech i vzdálenostech od spojovací komunikace, nekopírují specifika terénu a v žádné části sídliště se neopakuje stejný prostorový vzorec postavení budov.
  Z výše zmíněného by se dalo předpokládat, že Žabovřesky budou mít charakter sídliště s vysokým prvkem individuality jednotlivých budov, nicméně skutečnost je taková, že orientace na sídlišti je pro nemístního člověka značně složitá a matoucí. Jednotícím prvkem sídliště zůstává pouze stejný typ panelového domu a orientace ke světovým stranám.
  Typově odlišná výstavba byla realizována pouze na okrajích sídliště v ulici Vychodilova, kde se nachází skupina čtyř dvanáctiposchoďových domů, v ulici Voroněžská, kde bylo vystavěno sedm taktéž dvanáctipodlažních domů a tři deskové domy v Luční ulici.

  Celé sídliště je poměrně vhodně zasazeno do terénu a čtyřpodlažní výška domů, která už dnes navíc dokonale splynula s okolní zelení, si neodporuje s měřítkem budou přilehlé původní zástavby. Výjimkou je snad jen Luční ulice a přilehlé rodinné domy.

  Kostru obytné zástavby v Žabovřeskách tvoří šestiproudová komunikace Královopolská, po které začala jezdit od roku 1973, jako do prvního brněnského sídliště, pravidelná trolejbusová doprava.
  Při Sčítání obyvatel 2001 Žabovřesky vykázaly 8 376 obyvatel v 3 826 panelových bytech.


  prameny, literatura

  Vysokoškolské kvalifikační práce

  "Brněnská sídliště"


  městská část

  významné osoby

  Milan Steinhauser
  jeden z architektů sídliště


  MJ


Aktualizováno: 06. 06. 2017