Internetová encyklopedie dějin Brna

Lesopark v Novém Lískovci

Lesopark v Novém Lískovci


 • území

  Brno-Nový Lískovec


 • poznámka

  Lesopark na Novém Lískovci byl založen jako součást ozdravovacího areálu Městské nemocenské pojišťovny – pokladny před první světovou válkou.
  V lesoparku stála řada objektů sloužících pro rekonvalescenci pacientů, jako například koupaliště, lehárna, kuželna, vyhlídková věž, rosarium. Dále zde stály i budovy potřebné i pro chod ozdravovny - ženský pavilon a vodojem. Ozdravovna v původním pojetí byla v roce 1948 z politických důvodů zrušena, v budově sanatoria byla zřízena městská nemocnice, objekty vhodné k bydlení byly rozprodány soukromníkům, objekty v samotném lesoparku podlehly naprosté devastaci, neudržovaný lesopark byl ponechán živelnému vývoji. V současné době je v bývalém sanatoriu Doléčovací a rehabilitační oddělení - součást Fakultní nemocnice U svaté Anny.
  Během léta 2011 se podařilo dokončit obnovu lesoparku. Obnova vzešla z iniciativy městské části Brno-Nový Lískovec. Projekt zpracoval Atelier Štěpán v letech 2008–2011. Na obnově zeleně za 6 milionů korun se podílelo finančně Statutární město Brno a Evropská unie z operačního fondu Životní prostředí. Rekonstrukci rozhledny a dalších architektonických prvků, úpravu cest a mobiliář včetně informačních tabulí za zhruba 4 miliony korun v lesoparku zaplatila Městská část Brno-Nový Lískovec. Z toho zhruba 1 milion korun tvořil příspěvek EU na projekt Urbspace – zlepšování kvality i veřejných prostranství.


 • vznik

  před 1. světovou válkou


 • prameny, literatura


 • stavby

  Rozhledna Kamenný vrch


 • městská část

  Brno-Nový Lískovec


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 28. 03. 2017