Internetová encyklopedie dějin Brna

Černopolní 45/620, Vila Tugendhat

Vila Tugendhat


 • historický název

  Vila Tugendhat

 • ulice

  Černopolní 45/620


 • území

  Brno-Černá Pole

 • majitelé

  1930–1938
  GreteFritz Tugendhatovi

  říjen 1939
  objekt konfiskován německou státní policií

  leden 1942
  vlastnické právo převedeno na Velkoněmeckou říši

  červenec 1945
  zavedena národní správa

  1945–1950
  objekt využíván jako soukromá taneční škola profesorky brněnské konzervatoře Karly Hladké

  říjen 1950
  objekt převeden do vlastnictví Krajského národního výboru a využíván pro dětský léčebný tělocvik

  od roku 1962
  rehabilitační středisko Fakultní dětské nemocnice

  prosinec 1963
  vila zapsána do Státního seznamu nemovitých kulturních památek

  leden 1980
  objekt převeden do majetku Národního výboru města Brna

  1985–1993
  objekt po rekonstrukci (1982–1985) sloužil jako reprezentační ubytovací zařízení městské samosprávy

  1993
  vydáno usnesení Rady města Brna o kulturním využití objektu

  červenec 1994
  objekt převeden do správy Muzea města Brna a zpřístupněn veřejnosti

  srpen 1995
  udělen statut Národní kulturní památky

  prosinec 2001
  vila zapsána do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO

  Statutární město Brno

 • firmy a instituce

  Muzeum města Brna


 • zajímavosti

  Grete Tugendhatová (1903–1970), rozená Löw-Beerová, pocházela z rodiny židovských německých průmyslníků, kteří vlastnili a provozovali řadu textilních továren, cukrovarů a cementáren v Brně, ve Svitávce, v Zaháni ve Slezsku a v Rakousku. Vyrůstala ve velkolepé secesní vile na ulici Drobného 22 (dříve Pakrstrasse-Sadová), kterou její otec Alfred Löw-Beer koupil v roce 1913 od dědiců továrníka Moritze Fuhrmanna.
  Rozlehlý pozemek s vinohradem a zahradou za vilou se rozšiřoval a stoupal až k ulici Černopolní. Horní část tohoto pozemku daroval Alfred Löw-Beer dceři Gretě po jejím druhém sňatku ke stavbě rodinné vily.
  Greta byla poprvé provdána za průmyslníka Hanse Weisse a měla s ním dceru Hannu (1924–1991). Po sňatku s Fritzem Tugendhatem (1895–1958) v červenci 1928 se manželé rozhodli usadit v Brně a postavit si zde rodinný dům (dříve oba často pobývali v Německu).
  Tugendhatovi neměli vlastní výrobní podniky, ale byli spolumajiteli brněnských vlnařských továren Feldhendler et Co. a Max Kohn.
  V Brně se jim narodili synové Ernest (1930) a Herbert (1933–1980) a v exilu ve Venezuele dcery Ruth (1942) a Marie Daniela Tugendhat (1946).
  Po druhé světové válce se usadili v St. Gallen ve Švýcarsku.
  Paní Grete navštívila Brno v roce 1967 a poté v roce 1969, kdy zde v rámci přednáškového večera (17. 1. 1969) vystoupila s česky přednesenými vzpomínkami na stavbu vily a na architekta Miese van der Rohe.


 • poznámka

  Cena Grand Prix - udělena Obci architektů 2013 v kategorii rekonstrukce.


 • současný stav

  Vila Tugendhat je od roku 1994 přístupná veřejnosti jako instalovaná památka moderní architektury.
  Od roku 2005 je ve vile Studijní a dokumentační centrum moderní architektury, které je k dispozici odborníkům, studentům i laické veřejnosti. Vzhledem k velkému zájmu je nutno prohlídku vily i návštěvu studijního centra objednat předem.
  V dohledné době by měla být zahájena celková obnova stavby i zahrady.


 • stavební vývoj

  Vila Tugendhat na ulici Černopolní byla postavena v letech 1929–1930. Stavebníky vily byli manželé Grete a Fritz Tugendhatovi. Autorem projektu byl německý architekt Ludwig Mies van der Rohe (1886–1969), jeden z nejvýznamnějších architektů 20. století. Stavbu vily realizovala brněnská stavební firma Mořice a Artura Eislerových, odpovědným stavbyvedoucím byl stavitel Ing. Artur Eisler.
  V září 1928 přijel na pozvání manželů Tugendhatových architekt Ludwig Mies van der Rohe do Brna a nadšen polohou parcely s nádherným výhledem na město, ale také vynikající architektonickou a stavební produkcí v tehdejším Brně, zakázku přijal. V prosinci 1928 předložil stavebníkům hotový projekt. V březnu 1929 obdržela Grete Tugendhatová od svého otce darovací smlouvou na parcelu v horní části pozemku za rodičovskou Löw-Beervou vilou (Drobného 22). V dubnu 1929 požádala paní Grete o stavební povolení, které bylo vydáno až v říjnu téhož roku. Firma bratří Eislerových však zahájila stavební práce již v červnu 1929. Za rok a půl byla stavba za autorova dozoru a za přispění řady domácích i zahraničních firem dokončena a v prosinci 1930 se manželé Tugendhatovi do vily nastěhovali.

  Rodina žila ve vile necelých osm let. V květnu 1938 manželé Tugendhatovi i s dětmi odjeli do Švýcarska a v lednu 1941 do Venezuely. K prvním stavebním zásahům došlo ve vile během 2. světové války, kdy ji využíval Walter Messerschmidt, ředitel Klöckwerke v Brně (vestavba příček, zazdění průchodu na horní terasu, zvýšení komína atd.). Devastaci domu dovršila na sklonku války osvobozenecká vojska, která zde měla ustájeny koně. Dílčí stavební úpravy pak byly provedeny na konci roku 1945 pro potřeby soukromé taneční školy Karly Hladké a po roce 1950 pro potřeby dětského léčebného tělocviku.

  Od počátku 60. let upozorňoval architekt František Kalivoda na význam stavby a na nutnost její rehabilitace. V roce 1963 byla vila Tugendhat zapsána do Státního seznamu nemovitých kulturních památek a začalo se jednat o její obnově a novém kulturním využití. Tyto snahy osobně podpořila i paní Grete Tugendhatová, která vystoupila 17. ledna 1969 v Brně na jednodenní konferenci věnované této významné stavbě s česky přednesenými vzpomínkami na stavbu vily a na architekta Ludwiga Miese van der Rohe.
  V březnu 1970 se v Brně konala vědecká konference o ochraně památek moderní architektury, kde o vile referoval architekt Kalivoda. Nastupující normalizace však veškeré snahy o obnovu vily zastavila. V roce 1980 byl objekt již zcela opuštěn a byl v dezolátním stavebnětechnickém stavu. Celková rekonstrukce stavby pak proběhla v letech 1982–1985. Investorem byl Odbor vnitřních věcí Národního výboru města Brna, dodavatelem byl Stavební podnik města Brna. Vila byla upravena pro reprezentační potřeby města. S ohledem na toto využití byly interiéry vybaveny soudobým převážně typovým nábytkem.
  Projekt obnovy byl vypracován ve Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů (Kamil Fuchs, Jarmila Kutějová, Josef Janeček). Stavebněhistorické a restaurátorské průzkumy, provedené po roce 2000, korigovaly negativní postoje k této obnově a projekt označili za velmi profesionální. V rámci tehdejších metodických postupů, stavebnětechnických a materiálových možností, které souvisely s daným využitím objektu a soudobou společensko-politickou situací, se jednalo prakticky o záchranu tohoto výjimečného díla světové moderní architektury včetně unikátního technického zázemí. Muzeum města Brna, v jehož správě je vila Tugendhat od roku 1994, vybavilo interiér hlavního obytného prostoru kopiemi původního nábytku a zpřístupnilo objekt jako instalovanou památku moderní architektury veřejnosti.

  Brněnská vila Tugendhat je unikátním uměleckým dílem reprezentujícím novátorské řešení ve smyslu prostorového uspořádání (tzv. volně plynoucího prostoru), architektonického a výtvarného výrazu, konstrukčního systému, mobiliáře, detailů a začlenění stavby do přírodního rámce. Poprvé v dějinách světové architektury zde byla v privátním domě užita ocelová nosná konstrukce. V interiérech jsou vzácné exotické materiály (onyx ze severního Maroka, italský travertin, dřeva: palisandr, zebrano a makassarský eben z jihovýchodní Asie).
  Dům byl vybaven souborem nábytku navrženým architektem převážně přímo pro brněnskou vilu. K nejznámějším patří např. křesla Barcelona a Tugendhat a dále židle Brno a MR20, které se dodnes vyrábějí. Na návrzích některých kusů nábytku, textilií a materiálů se výrazně podílela Miesova spolupracovnice, architektka a designérka Lilly Reichová.
  Spoluautorkou zahrady byla brněnská zahradní architekta Markéta Roderová-Müllerová, která ji navrhovala pod Miesovým vedením. Zcela výjimečné bylo i technické zázemí domu jako např. kombinace teplovzdušného vytápění a klimatizace, elektromotorické spouštění oken, fotobuňka u vstupu aj.


 • obrazy

  img7084.jpg img7085.jpg img7086.jpg img7087.jpg img7088.jpg img7089.jpg img7090.jpg img7091.jpg img7092.jpg img7093.jpg img7094.jpg img7095.jpg img7096.jpg img7097.jpg img7098.jpg img7099.jpg img7100.jpg img7101.jpg img7102.jpg img7103.jpg img7104.jpg img7105.jpg img7106.jpg img7107.jpg img7108.jpg img7109.jpg img7110.jpg img7111.jpg img7112.jpg img7113.jpg img7114.jpg img7115.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • městská část

  Brno-sever


 • významné osoby

  Kamil Fuchs
  v 80. letech 20. století vedl kolektiv architektů, kteří připravili po léta neprávem kritizovanou rekonstrukci vily František Kalivoda
  zasloužil se o to, že Vila Tugendhat byla v roce 1963 zapsána do seznamu kulturních památek Alfred Löw-Beer
  dceři Grete věnoval pozemek na stavbu vily Simon Mawer
  odehrává se zde děj románu Skleněný pokoj Ernest Tugendhat
  bydliště (od svého narození do roku 1938)
  další významné osoby (2)...


 • objekty

  památka UNESCO
  pamětní deska: Černopolní 45/01


 • události

  12. 3. 2019
  Slavnostní předpremiéra filmu Skleněný pokoj 30. 1. 2019
  Výstava Skleněný pokoj 7. 3. 2018
  Zahájení natáčení filmu "Skleněný pokoj" ve vile Tugendhat 19. 10. 2015
  Vrácení původního nábytku do vily Tugendhat 7. 2. 2015
  Premiéra inscenace Skleněný pokoj v Městském divadle Brno
  další události (15)...


 • související odkazy

  mapa
  Katalogový záznam o knize Skleněný pokoj ve fondu Knihovny J. Mahena v Brně
  najdi na mapě
  Vila Tugendhat


 • stavebně historické průzkumy

  2001 stavebně historický průzkum


 • autor


Aktualizováno: 21. 09. 2018

Černopolní 45 - Vila Tugendhat (pohled ze zahrady). Foto Barbora Roučková, 16. 10. 2007.