Městské lázně Kopečná


  ulice

  Nádražní 16/203


  území

  Brno-Staré Brno


  vznik

  1928


  stavební vývoj

  U tzv. Lamplova mlýna se nacházelo čerpadlo městského vodovodu. Po zřízení nové vodovodní sítě na počátku 20. století bylo rozhodnuto o přestavbě pumpy na lidové sprchové lázně s 32 horkými a 6 studenými sprchami na tehdejší ulici Kopečná 1/1139.
  V letech 1927–1928 byla tato starší budova přestavěna podle návrhu architekta Bohuslava Fuchse na lázně vanové. Architekt navrhl jednoduchou budovu v podobě kvádru, který je korunován corbusierovským rámováním volného patra se střešní terasou. Dispozici tvořily tři za sebou umístěné místnosti vestibulu, čekárny a lázní. Na fasádě se toto funkční rozdělení projevilo ve tvaru oken, která jsou v první části rastrová a v lázeňské části pásová.
  Široké schodiště orientované do ulice Nádražní přivádělo návštěvníky do vestibulu, v jehož středu byla situována pokladna a po stranách bufet a holičství. Po zaplacení relativně nízkého vstupného se návštěvníci odebrali do prostorné čekárny a následně do lázní, kde se nacházelo dvacet samostatných kójí s vanou a příslušenstvím, oddělených od střední chodby částečně prosklenou stěnou. Hosté mohli využít i plochou střechu, která sloužila jako sluneční terasa.
  Budova se do roku 2012 využívala jako lázně specializované na vodoléčebné koupele. Poté proběhla rekonstrukce interiéru pro potřeby nového majitele a nově zřízeného Lékařského centra.  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  Bohuslav Fuchs
  autor projektu


  související odkazy

  MJ


Aktualizováno: 04. 08. 2022