Kaple sv. Cyrila a Metoděje  území

  Brno-Bohunice


  zajímavosti

  Kaple byla postavena v romantizujícím stavebním slohu na původní návsi obce (dnes Morávkovo náměstí).
  Při výstavbě sídliště v 70. a 80. letech 20. století bylo historické jádro Bohunic zbořeno. Kaple, jako jeho jediný pozůstatek, zůstala obklopena však už jen vysokými panelovými domy.


  poznámka

  Kromě římskokatolické církve slouží v současnosti i starokatolíkům.


  vznik

  1871


  stavební vývoj

  Kaple byla postavena péčí bohunických občanů na návsi a sloužila k příležitostným pobožnostem, obec patřila tehdy do farnosti starobrněnské.
  Již v roce 1905 bylo nutno opravit střechu a věž. V roce 1917 byl pořízen nový šedesátikilový zvon, náhradou za zabavený zvon v roce 1916 pro válečné účely. Kaple byla vždy majetkem obce.
  Po zřízení farnosti starolískovecké a zbudování tamního kostela sv. Jana Nepomuckého v roce 1926 se konaly v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Bohunicích každoročně v den 5. července slavnostní bohoslužby v rámci tradičních hodů. Obec Bohunice se od roku 1926 stala součástí farnosti Starý Lískovec.
  Až do poloviny osmdesátých let dvacátého století se v kapli zvonilo, v poslední době již automaticky. Na správnou činnost starostlivě dohlížel věrný správce kaple, pan Kříž z Morávkova náměstí.

  Výstavba sídliště změnila tvářnost obce, počet obyvatel se zmnohonásobil. Při dostavbě sídliště byla ohrožena sama kaple – jako nepotřebná měla být zbourána. Nakonec historici a památkáři rozhodli o jejím zachování. Vzhled Morávkova náměstí se úplně změnil, kaple se ocitla v blízkosti dvanáctipodlažních věžáků a tak ztratila bývalá náves svou dominantu.

  V roce 1991 obecní zastupitelstvo rozhodlo kapli opravit u příležitosti 120. výročí jejího vybudování.
  Oprava kaple sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Bohunicích byla provedena v prvé polovině roku 1992 (únor až červenec).
  Z konkurzu na dodavatele stavby z listopadu 1991, kterého se zúčastnily tři firmy, byl vybrán Ing. Kolář (firma Rekonstav).
  Hospodářská smlouva mezi ÚMČ Brno-Bohunice a firmou Rekostav byla uzavřena ve výši ceny opravy v částce Kč 453 000,00. Stavební práce se prováděly podle dokumentace stavební firmy doc. Ing. Milan Vlček, CSc., a Ing. Zdeněk Kobza.
  Podle historických pramenů byla původní kaple sv. Cyrila a Metoděje předána svému účelu 7. července 1872. Proto kaple po opravě byla předána občanům při oslavě 120. výročí její stavby slavnostní bohoslužbou na svátek sv. Cyrila a Metoděje 5. července 1992; současně byla obnovena tradice bohunických hodů.  prameny, literatura

  městská část

  objekty

  zvon sv. Cyrila a Metoděje
  zvon: Morávkovo náměstí 0/01


  události

  28. 9. 2002
  Slavnost posvěcení nového zvonu v kapli v Bohunicích 5. 7. 1992
  Předání obnovené kaple sv. Cyrila a Metoděje v Bohunicích 7. 7. 1872
  Slavnost předání kaple sv. Cyrila a Metoděje v Bohunicích


  související odkazy

  MŠ, Menš


Aktualizováno: 19. 11. 2021