Internetová encyklopedie dějin Brna

Nové sady 22/586, Nájemný dům R. Kruga

Nájemný dům R. Kruga


 • historický název

  Nájemný dům R. Kruga

 • ulice

  Nové sady 22/586


 • území

  Brno-Staré Brno


 • stavební vývoj

  Vlastní nájemný dům o třech patrech z roku 1912 představuje raný pokus mladého brněnského stavitele Roberta Kruga najít styl, obnovující vazby k minulosti, které zpřetrhala secese či radikální moderna.
  Proto je průčelí tohoto objektu jak vertikálně, tak i horizontálně děleno s ohledem na tradiční schémata - jasně stanovena je soklová zóna, bel-étage a partie kolem korunní římsy, která nadto vrcholí parafrází tympanonu. Podobné je to i ve vertikálním směru - z obou plochých postranních úseků vystupuje dominantní osová část, členěná trojicí arkýřů o třech okenních osách (1+3+3+3+1).
  K historické architektuře odkazuje zjevná snaha "obléknout" činžák do palácového "roucha", podpořená klasickými motivy výzdoby - z kordonové římsy nevyrůstají pouze arkýře, ale i květinové vázy. Korunní římsa zase spočívá na hlavicích ionských pilastrů a ústřední část dekorace tvoří dva rozměrné figurální reliéfy s mužskými postavami, alegoriemi stavitelství, stylizovanými zároveň do role atlantů, kteří pomáhají nést korunní římsu.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Lk


Aktualizováno: 20. 01. 2012