Nájemný dům K. Čupra


  historický název

  Nájemný dům K. Čupra


  ulice

  Antonínská 2/549


  území

  Brno-Veveří


  stavební vývoj

  Nárožní pětipodlažní dům z let 1906–1907 stavitele Karla Čupra st. navrhl Wagnerův žák Jan Mráček téměř v duchu někdejších fortifikačních staveb, kde hrubá bosáž, spojující přízemí s polovinou 1. p. připomíná hradební zeď a nárožní rizalit pak věž s cimbuřím. Tento dojem posiluje strohý charakter výzdoby, redukovaný na jen mělce vpadlé části parapetů, propojené linkami.
  Celkový puristický výraz budovy tak v tomto případě už předjímá architektonický vývoj následujícího desetiletí.  městská část

  významné osoby

  Jan Mráček
  autor návrhu domu


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 02. 05. 2021