Internetová encyklopedie dějin Brna

Zahradníkova 2, 4, 6/494, Poliklinika Zahradníkova

Poliklinika Zahradníkova


 • historický název

  Okresní nemocenská pojišťovna v Brně

 • ulice

  Zahradníkova 2, 4, 6/494


 • území

  Brno-Veveří

 • majitelé

  1922–1953 Okresní nemocenská pojišťovna,
  1953–1956 vlastnictví KNV, který byl zastoupen Krajským ústavem národního zdraví,
  1956–1997 Městský ústav národního zdraví v Brně,
  1997– leden 2012 město Brno,
  město Brno


 • nej...

  Evropa: v době dokončení byla jednou z nejmodernějších staveb svého druhu ve střední Evropě

 • zajímavosti

  pro svoji barevnost a dlouhý tvar byla budova nazývána "Červená nudle"


 • poznámka

  Budova leží na katastrálním území Veveří a zabírá ulici Nerudovu (budovy č. 6, 7, 9, 11) a Zahradníkovu (2, 4, 6).


 • vznik

  1922–1924


 • stavební vývoj

  Okresní nemocenská pojišťovna byla jednou z prvních veřejných budov popřevratového Brna. Tato stavba meziválečné architektury s vlivy klasicismu a náznaky manýristicky chápaných egyptských vlivů a kubismu byla Jindřichem Kumpoštem projekčně připravena koncem roku 1922.
  Šestiposchoďovou budovu architekt situoval na nároží ulic ve tvaru půdorysu velkého písmene A. Ve vnitrobloku se nachází dva dvory, jeden určený pro zaměstnance jako respirium a druhý pro obyvatele domu. Tyto dvory jsou propojeny spojovacím křídlem, v němž byly umístěny lékařské laboratoře a zasedací síň.
  Lékařské ordinace se nacházely pouze ve zvýšeném přízemí a v prvním patře. V dalších poschodích, tedy v obou křídlech, bylo umístěno celkem 56 bytů, které byly na svou dobu nezvykle rozlehlé. Disponovaly rozlohou 60 a 80 m² a byly dvou a třípokojové.
  Jindřich Kumpošt také využil velmi málo obvyklý konstrukční postup: budova byla posazena na 68 železobetonových pilířů, které svými patkami vyrůstaly ze základových betonových pásů. Neobvyklá metoda umožnila zúžit obvodové nosné zdivo na pouhou cihlovou výplň o síle 45 cm z původních 100 cm.
  Hlavní vchod byl zdůrazněn pylony tvořícími podstavec pro sedm mužských figur, jejichž autorem byl Václav Hynek Mach. Fasáda budovy měla červenou barvu, pro pylony v průčelí byl určen žlutohnědý odstín.
  V době svého dokončení se budova stala jednou z nejmodernějších svého druhu ve střední Evropě. Bylo zde nainstalováno ústřední topení, sedm stanic pneumatické pošty, dokonalé vybavení lékařských ordinací či automatická telefonní ústředna, dovolující samočinně propojovat 75 domácích telefonních stanic.
  Ambulatorium bylo k Okresní nemocenské pojišťovně přistavěno roku 1928 a je vystavěno ve funkcionalistickém stylu. Průčelí této budovy je tvořeno sklobetonovými pásovými okny a schodiště je tak dobře prosvětleno. Nacházelo se zde chirurgické oddělení, ústav pro fyzikální terapii, rentgen, přednášková místnost a roku 1937 byl dokonce připojen i Léčebný ústav Okresní nemocenské pojišťovny s lůžkovou částí.
  V dnešní době (počátek 21. století) se v obou budovách nachází poliklinika.


 • obrazy

  img15096.jpg img15097.jpg img16862.jpg img16863.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Václav Jelínek
  jako ředitel ONP se zasloužil o její vybudování Jindřich Kumpošt
  autor projektu Václav Hynek Mach
  autor sedmi mužských figur umístěných nad hlavním vchodem


 • objekty

  oběti okupace
  pamětní deska: Zahradníkova 2-8/01


 • události

  1. 9. 1928
  Zahájení provozu dnešní polikliniky Zahradníkova


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Studentský záznam


Aktualizováno: 01. 10. 2018

Zahradníkova 2-4-6 - budova polikliniky (pohled z Veveří ulice). Foto: MuMB, Oddělení architektury.