obytné domy


  historický název

  Skupina nájemných domů J. Müllera


  ulice

  Kotlářská 3, 5/266, 265


  území

  Brno-Veveří


  stavební vývoj

  Skupinu nájemných domů, navazujících na zástavbu F. Pawlu na Konečného náměstí, stavitele Josefa Müllera navrhl architekt Vladimír Fischer.
  Domy z roku 1909 reprezentují hledání věcné polohy moderního životního stylu, díky hrubé struktuře omítky a romantické skladbě však odkazují spíše k berlínské nebo mnichovské než vídeňské poloze pozdní moderny.
  Dvě šestipodlažní budovy tvoří svou symetrickou skladbou a zrcadlovému uspořádání hmotově bohatý celek, připomínající oblíbená trojčlenná řešení, který architekt dynamizoval prostřednictvím arkýřů, lodžií, štítů, mansardových střech a různých okenních tvarů. Díky pravoúhlým a půlkruhovým tvarům vytvářejí zajímavé sousedství s vedlejším domem pro státní zaměstnance (Kotlářská 7, 1922–1924) od Emila Králíka.


  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  Vladimír Fischer
  autor projektu


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 11. 08. 2012