Krajský úřad Jihomoravského kraje


  historický název

  Zemský dům II


  ulice

  území

  Brno-Veveří


  poznámka

  V budově sídlil v letech 1908–2007 Moravský zemský archiv.


  stavební vývoj

  Návrh na Zemský dům II z let 1907–1917, který dotvořil nepravidelný prostor tehdejšího Raduitova náměstí, je společným dílem dvou autorů.
  Dispoziční řešení vypracoval vrchní zemský stavitel Jan Utíkal, průčelí koncipoval profesor Německé vysoké školy technické Ferdinand Hrach, což byl postup častý po většinu 19. století.
  Zatímco "obal" stavby představuje kompaktní, uzavřenou hmotu, členěnou do tří klasických zón a vrcholící kupolí, která ho zařazuje do kruhu staveb typu berlínského Reichstagu, interiéry komunikačních prostorů, rozkládající se kolem rozlehlé dvorany, tvoří naopak otevřenou prostorovou souhru arkádových ochozů, schodišť a můstků. Jejich skeletový charakter oživují nadto dvojice antikizujících karyatid a také secesní detail kovového zábradlí.
  Průčelí i interiér obsahují rovněž řadu důvtipných číselných souvislostí, které napovídají, že nejde o stavbu historizujícího 19., ale moderního 20. století.  městská část

  významné osoby

  Ferdinand Hrach
  autor průčelí


  události

  12. 6. 2015
  Umístění včelích úlů na střechu budovy Krajského úřadu v Brně 26. 4. 1945
  Osvobození Brna Rudou armádou
  v 10.30 hodin zde byla vyvěšena Československá státní vlajka
  8. 4. 1934
  Cyklistické závody pekařských pomocníků a učňů Brnem 10. 5. 1924
  Český rozhlas - zahájení vysílání brněnské odbočky Radiojournalu
  v kopuli budovy bylo první brněnské pracoviště Radiojournalu
  21. 6. 1923
  Ustavující valná hromada spolku „Komenský“ (odbor Brno)
  místo konání ustavující valné hromady


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 18. 07. 2013