Městské divadlo Brno


  historický název

  Nájemný dům J., K. a M. Tichých; Morava, Metro, Bio Universum


  ulice

  Lidická 16/1863


  charakteristika

  nájemný dům s kinem v přízemí


  území

  Brno-Černá Pole


  majitelé

  Před novostavbou:
  - konec 19. století - Marie Tichá
  - od roku 1897 - její syn Karel Tichý
  - od roku 1910 - Jan, Karel a Marie Tichých (sourozenci)
  - po roce 1915 - Alžběta a Hugo Fantovi.

  Kino:
  – licence: žádost 12. 7. 1913 Eliška Fantová, licence udělena 18. 12. 1918; od roku 1930 Čs. Orel v Brně
  – majitelé kina Hugo a Eliška Fantovi.


  provozovny

  Kino 14. 12. 1918 – 1. 1. 1954:
  - 1949–1954 Morava
  - 1936–1948 Bio Metro, též Metro
  - 1918–1935 Bio Universum - ozvučení kina 29. 11. 1929, film Dáma z dlažby – jen hudba a zvuky, 20. 1. 1931 film Na lovu tygrů v Indii – první česky mluvený a plně zvukový velkofilm.

  Divadlo od 1. 1. 1954.


  zajímavosti

  Kino bylo ve své době největším a nejmodernějším kinem v Brně, navíc ryze českým a s programem závažných dokumentárních filmů, např. Sokolský slet v Brně v roce 1914, Tragický skon ministra Štefánika a jeho pohřeb, či Mírové slavnosti v Paříži, Defilé Čechoslováků a ostatních spojeneckých národů před presidentem Poincaréem aj.
  Kino uvedlo také jako vůbec první zvukový (německý) film vyrobený v Evropě Noc náleží nám a první česky mluvený a hraný zvukový velkofilm Tonka Šibenice.
  Jako první kino v Brně uvedlo hned po Praze 17. 8. 1937 plastický film Audioskop (krátké scénky) zhlédnutelný přes papírové červenomodré brýle.


  poznámka

  Kino bylo otevřeno 14. 12. 1918 speciálním zahajovacím programem: 1) Overtura uměleckého orchestru, 2) film Mandarin, 3) Příchod čs. legionářů do Prahy, 4) film Malá Evička.


  stavební vývoj

  Novostavbu čtyřpatrového nájemného domu projektoval Bohumír F. A. Čermák zároveň s návrhem na průčelí dělnické úrazové pojišťovny.
  Dominantním motivem domu v nejstarší části Nové (Lidické) ulice se stal průběžný balkon s bohatě dekorativně ztvárněným parapetem a okna v 1. p. připomínající svým konvexním tvarem arkýře. Horní část průčelí je rytmizována lezénami, v detailu jsou užity jak geometrizující prvky florální, antropomorfní i zoomorfní povahy (vegetabilní rozviliny, ženské a mužské masky).
  Kinosál biografu Universum byl navržen s užitím železobetonové konstrukce, což zřejmě způsobilo, že stavba byla dokončena až v roce 1915.
  V roce 1936 bylo přízemí i kinosál přestavěno podle projektu Jindřicha Kumpošta (celková rekonstrukce prostorů kina, výměna podpěrných sloupů, nové sociální zařízení, výměna sedadel a úprava počtu míst na 769 – přízemí 553, balkon 216, vytvoření speciální lóže o 7 místech aj.).
  Od roku 1950 zde působilo Divadlo bratří Mrštíků, od 90. let Městské divadlo Brno, pro jehož účely byla stavba včetně parteru opět adaptována podle návrhu Miroslava Meleny.  městská část

  významné osoby

  Bohumír František Antonín Čermák
  autor původního projektu Jindřich Kumpošt
  autor přestavby přízemí a kinosálu v roce 1936


  objekty

  základní kámen stavby
  základní kámen: Lidická 16/01


  události

  7. 2. 2015
  Premiéra inscenace Skleněný pokoj v Městském divadle Brno 6. 2. 2015
  Spisovatel Simon Mawer přijel do Brna na premiéru divadelní verze Skleněného pokoje 8. 6. 2013
  Slavnostní setkání k 100. výročí založení FC Zbrojovka 20. 11. 2010
  Premiéra světoznámého muzikálu Mary Poppins v nastudování Městského divadla Brno 17. 11. 2001
  Položení základního kamene nové Hudební scény Městského divadla Brno
  další události (3)...


  související odkazy

  Lk, Fl


Aktualizováno: 13. 11. 2019