Internetová encyklopedie dějin Brna

Lidická 16/1863, Městské divadlo Brno

Městské divadlo Brno


 • historický název

  Nájemný dům J., K. a M. Tichých; Morava, Metro, Bio Universum

 • ulice

  Lidická 16/1863

 • charakteristika

  nájemný dům s kinem v přízemí


 • území

  Brno-Černá Pole

 • majitelé

  Před novostavbou:
  - konec 19. století - Marie Tichá
  - od roku 1897 - její syn Karel Tichý
  - od roku 1910 - Jan, Karel a Marie Tichých (sourozenci)
  - po roce 1915 - Alžběta a Hugo Fantovi.

  Kino:
  – licence: žádost 12. 7. 1913 Eliška Fantová, licence udělena 18. 12. 1918; od roku 1930 Čs. Orel v Brně
  – majitelé kina Hugo a Eliška Fantovi.

 • provozovny

  Kino 14. 12. 1918 – 1. 1. 1954:
  - 1949–1954 Morava
  - 1936–1948 Bio Metro, též Metro
  - 1918–1935 Bio Universum - ozvučení kina 29. 11. 1929, film Dáma z dlažby – jen hudba a zvuky, 20. 1. 1931 film Na lovu tygrů v Indii – první česky mluvený a plně zvukový velkofilm.

  Divadlo od 1. 1. 1954.


 • zajímavosti

  Kino bylo ve své době největším a nejmodernějším kinem v Brně, navíc ryze českým a s programem závažných dokumentárních filmů, např. Sokolský slet v Brně v roce 1914, Tragický skon ministra Štefánika a jeho pohřeb, či Mírové slavnosti v Paříži, Defilé Čechoslováků a ostatních spojeneckých národů před presidentem Poincaréem aj.
  Kino uvedlo také jako vůbec první zvukový (německý) film vyrobený v Evropě Noc náleží nám a první česky mluvený a hraný zvukový velkofilm Tonka Šibenice.
  Jako první kino v Brně uvedlo hned po Praze 17. 8. 1937 plastický film Audioskop (krátké scénky) zhlédnutelný přes papírové červenomodré brýle.


 • poznámka

  Kino bylo otevřeno 14. 12. 1918 speciálním zahajovacím programem: 1) Overtura uměleckého orchestru, 2) film Mandarin, 3) Příchod čs. legionářů do Prahy, 4) film Malá Evička.


 • stavební vývoj

  Novostavbu čtyřpatrového nájemného domu projektoval Bohumír F. A. Čermák zároveň s návrhem na průčelí dělnické úrazové pojišťovny.
  Dominantním motivem domu v nejstarší části Nové (Lidické) ulice se stal průběžný balkon s bohatě dekorativně ztvárněným parapetem a okna v 1. p. připomínající svým konvexním tvarem arkýře. Horní část průčelí je rytmizována lezénami, v detailu jsou užity jak geometrizující prvky florální, antropomorfní i zoomorfní povahy (vegetabilní rozviliny, ženské a mužské masky).
  Kinosál biografu Universum byl navržen s užitím železobetonové konstrukce, což zřejmě způsobilo, že stavba byla dokončena až v roce 1915.
  V roce 1936 bylo přízemí i kinosál přestavěno podle projektu Jindřicha Kumpošta (celková rekonstrukce prostorů kina, výměna podpěrných sloupů, nové sociální zařízení, výměna sedadel a  úprava počtu míst na 769 – přízemí 553, balkon 216, vytvoření speciální lóže o 7 místech aj.).
  Od roku 1950 zde působilo Divadlo bratří Mrštíků, od 90. let Městské divadlo Brno, pro jehož účely byla stavba včetně parteru opět adaptována podle návrhu Miroslava Meleny.


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Bohumír František Antonín Čermák
  autor původního projektu Jindřich Kumpošt
  autor přestavby přízemí a kinosálu v roce 1936


 • objekty

  základní kámen stavby
  základní kámen: Lidická 16/01


 • události

  7. 2. 2015
  Premiéra inscenace Skleněný pokoj v Městském divadle Brno 6. 2. 2015
  Spisovatel Simon Mawer přijel do Brna na premiéru divadelní verze Skleněného pokoje 8. 6. 2013
  Slavnostní setkání k 100. výročí založení FC Zbrojovka 20. 11. 2010
  Premiéra světoznámého muzikálu Mary Poppins v nastudování Městského divadla Brno 17. 11. 2001
  Položení základního kamene nové Hudební scény Městského divadla Brno
  další události (3)...


 • související odkazy

  mapa
  Filmové Brno


 • autor

  Lk, Fl


Aktualizováno: 13. 11. 2019