Masarykův onkologický ústav


  historický název

  Dům útěchy


  ulice

  území

  Brno-Staré Brno


  majitelé

  Česká republika


  firmy a instituce

  - Masarykův onkologický ústav
  - Asociace Moravská Onkologická Iniciativa, o. s.
  - Česká onkologická společnost
  - Klub Diana, sdružení onkologicky nemocných a přátel
  - Liga proti rakovině Brno
  - Odborná knihovna Masarykova onkologického ústavu


  poznámka

  Stavba je koncipována ve dvou pravoúhlých na sebe navazujících křídlech, terasovitě vsazených do terénu.
  Lůžková a terapeutická část hlavního křídla byla krčkem propojena s druhým křídlem, kde se nacházela kaple a ubytovna sester. Architekt Bedřich Rozehnal při práci na projektu stavby zohlednil své poznatky z návštěv předních evropských sanatorií.
  Stavba byla po válce rozšířena: koncem 40. let Zdeňkem Alexou, v 60. letech pavilonem Miroslava Spurného a areál dokončila rozsáhlá novostavba Aleše Buriana a Gustava Křivinky v 90. letech.
  Budova je veřejnosti přístupná jen částečně.


  vznik

  1933–1935


  stavební vývoj

  Budova Masarykova onkologického ústavu (původně Dům útěchy z let 1931–1935, V. Fischer, B. Rozehnal) se po dostavbě a rekonstrukci stal nepřehlédnutelnou dominantou Žlutého kopce. Ústav se skládá z monobloku diagnostického pavilonu s krytými veřejnými atrii, ze zahradního pavilonu ozařovny z barytového železobetonu, zapuštěného do terénu a z atria s prosklenou spojovací chodbou.

  Realizace:
  - diagnostický pavilon (1991–1995)
  - lineární urychlovač (1994–1995)
  - rekonstrukce radioterapie a nukleární medicíny (1997–2002).

  Investor: Masarykův onkologický ústav Brno.
  Autoři: Aleš Burian, Gustav Křivinka - Architektonická kancelář Burian, Křivinka; Ludvík Grym, Jindřich Škrabal, Eva Totková, Petr Uhrín, Martin Čajda, František Jakubec, Vladislav Vrána.
  městská část

  významné osoby

  Zdeněk Alexa
  architekt rozšíření stavby Vladimír Fischer
  architekt Milivoj Husák
  výzdoba interiéru kaple Pavel Meisel
  jeho továrna dodala přístroje a pomůcky pro léčení radiem a ochranu proti paprskům radia a rentgenu Bedřich Rozehnal
  architekt
  další významné osoby (2)...


  objekty

  T. G. Masaryk
  busta: Žlutý kopec 7/01 socha „Naděje"
  sochařská realizace: Žlutý kopec 7/02 Zrození
  sochařská realizace: Žlutý kopec 7/03 Výzdoba Malé kaple
  jiná realizace: Žlutý kopec 7/04


  události

  18. 1. 2013
  Slavnostní otevření zrekonstruované budovy RECAMO 18. 12. 2007
  Odhalení sochy "Naděje" 11. 11. 2003
  Požehnání kaple v Masarykově onkologickém ústavu 13. 1. 1935
  Slavnostní otevření Masarykovy léčebny Dům útěchy v Brně 21. 6. 1928
  Ustavující schůze spolku Dům útěchy


  související odkazy

  BL


Aktualizováno: 20. 02. 2020