Palác pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurta


  historický název

  Palác pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurta


  ulice

  Nádražní 2/595


  území

  Brno-město


  majitelé

  pojišťovna Riunione Adriatica di Sicurta

  Statutární město Brno


  poznámka

  Palác byl postaven v letech 1936-1938 podle projektu ing. arch. Karla Kotase jako řadová sedmipatrová budova na půdorysu nepravidelného obdélníku. Charakterizuje ji klidná symetrická architektura s průběžným proskleným obchodním parterem a horizontálním okenním pásem kanceláří v prvním patře. Nad ním se zvedá vlastní korpus budovy s ustoupeným protáhlým penthousem, krytým po celé délce markýzou.
  Průčelí domu vytváří kulisu prostoru proti brněnskému hlavnímu nádraží. Je členěno lapidárním rytmem okenních otvorů v jednotném modulu. Symetricky řešený vestibul je vypraven elegantními mramorovými obklady.

  Budová je zčásti přístupná veřejnosti.


  vznik

  1936-1938  městská část

  významné osoby

  Emanuel Holek
  V přízemí objektu měl Emanuel Holek st. ve 40. letech 20. století vyhlášenou prodejnu loveckých zbraní a potřeb.


  související odkazy

  BL


Aktualizováno: 01. 05. 2019