Masarykův studentský domov


  ulice

  Cihlářská 21/604


  území

  Brno-Veveří


  majitelé

  Jihomoravský kraj


  firmy a instituce

  Domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Gorkého 33/35


  zajímavosti

  Vznik tohoto studentského domova iniciovala Sociální péče o středoškolské studentstvo v Brně, která se po prvé sešla 9. 10. 1924. Podpořila ji i Česká zemská péče o mládež, spolek Vesna, Studentská klinika, Středoškolská mensa, spolek Brandl a YMCA. Zásluhu o prodej a přidělení pozemku, na němž domov stojí, měl náměstek starosty města Brna Jan Máša, jehož trvalé podpoře se poté i nadále Masarykův studentský domov těšil. Domov byl otevřen v roce 1930, v roce 80. narozenin prezidenta T. G. Masaryka.
  Dne 6. 2. 1930 byla proto zaslána do kanceláře prezidenta žádost o schválení názvu domova jako Masarykův studentský domov. Žádosti bylo v krátké době vyhověno a kancelář zaslala i 100.000,- Kčs jako příspěvek na stavbu objektu.

  Stavbu "zvěčnil" souborem fotografií mj. i jeden z nejznámějších českých avantgardních fotografů Jaromír Funke.


  poznámka

  Projekt, vzešel z vítězného návrhu arch. Bohuslava Fuchse v architektonické soutěži z roku 1926 a jeho autor byl pověřen i vypracováním projektu prováděcího.
  Stavba, jež pochází z let 1929 - 1930, vytváří čelo na nároží ulic Botanické, Burešovy a Cihlářské a je komponována ze dvou bloků, propojených krčkem.
  Čelní blok, s nástupním schodištěm pod přívětivě zvednutým hledím subtilní markýzy, perforované kruhovými luxfery, obsahuje vstupní vestibul, jídelnu, klubovny a přednáškový sál, který vytváří penthouse na střešní terase. Ve druhém, protáhlejším bloku, jsou ložnice studentského internátu a v přízemí jeho správní zázemí.
  Hmotové řešení, jež je virtuózně plasticky zvládnuto, jasně prozrazuje i funkční náplň komplexu.

  Slavnostní otevření se konalo 26. 10. 1930
  Budova je přístupná veřejnosti jen zčásti.


  vznik

  1929–1930  městská část

  významné osoby

  Bohuslav Fuchs
  architekt Jan Máša
  měl zásluhu o prodej a přidělení pozemku


  objekty

  A. Opálka
  pamětní deska: Cihlářská 21/01


  události

  8. 2. 1925
  Koncert a ples Svazu ruských studentů v ČSR, odbočka Brno
  sídlo Svazu ruských studentů v ČSR - odbočka Brno


  související odkazy

  BL


Aktualizováno: 01. 05. 2019