Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická


  historický název

  Dívčí škola Charloty Masarykové


  ulice

  Merhautova 15/590


  území

  Brno-Černá Pole


  majitelé

  Jihomoravský kraj


  firmy a instituce

  Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno


  poznámka

  Škola se železobetonovou skeletovou konstrukcí je řešena jako dispoziční dvojtrakt s připojeným objektem tělocvičny. Má sedlovou střechu s výraznou korunní římsou. Arkýř s pásovým oknem zdůrazňuje délku uliční fronty, kterou budova svým rozsahem a situováním utváří. Motiv proskleného arkýře vedlejšího schodiště na západním štítu se ve stejné době objevuje i u správní budovy městských elektráren.
  Dívčí škola byla moderně vybavena cvičnými kuchyněmi, učebny spojovaly velké posuvné stěny s pracovnami praktických předmětů (žehlírny, zkoušírny).
  Hlavní schodiště prosvětlují kruhové luxfery, velmi elegantně je řešen celoprosklený vstup s oblým výkladcem sloužícím pro prezentaci prací studentek.

  Budova školy je omezeně přístupná veřejnosti.


  vznik

  1936–1938


  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  Josef Polášek
  architekt Anna Stuchlíková
  ředitelka školy, za jejího působení byla stavba realizována


  objekty

  Matka s dítětem
  plastika: Merhautova 15/01


  související odkazy

  BL


Aktualizováno: 14. 08. 2014