Provozní budova městských vodáren


  ulice

  Pisárecká 1/277


  území

  Brno-Pisárky


  majitelé

  město Brno


  poznámka

  Bíle omítnutému vstupnímu objektu provozní budovy městských vodáren dominuje čelní předsazený travertinový portál na celou výšku fasády, navazující části mají fasády s červeným cihelným obkladem s bílými akcenty - předsazenými šambránami horizontálních pásů oken na administrativní části budovy a štíhlými pilastry na fasádě provozního traktu.
  V letech 1931–1936 řešil Bohumil Tureček, co by zaměstnanec městských vodáren, objekty v areálu vodáren, strojovnu vodárenských nádrží, bytové domy pro zaměstnance vodáren a roku 1937 byla podle jeho projektu dokončena provozní budova městských vodáren a čistírna odpadních vod, včetně krajinářských úprav areálu na levém břehu řeky Svratky.

  Budova městských vodáren není veřejně přístupná.


  vznik

  1937–1939


  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  Bohumil Tureček
  autor projektu budovy


  související odkazy

  BL


Aktualizováno: 28. 04. 2018