Bytový dům družstva Freundschaft


  historický název

  Bytový dům družstva Freundschaft


  ulice

  Rybářská 10/575


  území

  Brno-Staré Brno


  majitelé

  soukromí vlastníci


  poznámka

  Jednoduchý a výtvarně účinný pavlačový dům se vyznačuje působivým motivem válce centrálního kruhového schodiště ve dvorním průčelí a výrazným nárožním arkýřem na průčelí uličním. Pozoruhodná je též figura stavby, která citlivě řeší rozdílnou výšku uličních front.
  Na každém patře je umístěno šest jednopokojových bytů s obytnou kuchyní a jeden byt dvoupokojový. Na nároží v přízemí se pak nachází obchod. Konstrukci budovy tvoří podélné nosné zděné stěny a železobetonové stropy.

  Bytový dům v současnosti není volně přístupný veřejnosti.


  vznik

  1930–1931


  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  Ernst Wiesner
  autor projektu


  související odkazy

  BL


Aktualizováno: 12. 05. 2012