Encyklopedie dějin města Brna

Výstaviště 1/405, Brněnské výstaviště

Brněnské výstaviště


 • ulice

  Výstaviště 1/405


 • území

  Brno-Pisárky

 • majitelé

  zobrazit Veletrhy Brno, a.s.


 • zajímavosti

  Soutěž na využití území tzv. Bauerovy rampy pro mezinárodní výstaviště byla vypsána 10. listopadu 1923, přihlášeno bylo 31 návrhů, výsledky byly oznámeny v dubnu 1924. První cena v soutěži nebyla udělena, druhou - nejvyšší cenu získaly návrh pražského architekta Josefa Kalouse pod heslem "Proud" (který byl určen k provedení) a návrh architektů V. Velvarského a V. Bolecha "Dvě osy".
  Hlavní myšlenkou Kalousova projektu byl velkorysý nástupní prostor od města s obloukovým tvarem bran, vedeným v ose k hlavnímu pavilonu A s kruhovou rotundou, vévodící prostoru náměstí. Z něho se pak vidlicovitě rozvíjely obě hlavní osy výstaviště. Kalousův projekt byl v procesu plánování modifikován, když se hlavním architektem stal Emil Králík, jemuž je připisováno autorství vstupního obloukového objektu.
  Výstavba první etapy areálu trvala 14 měsíců a velkolepé zahájení Výstavy soudobé kultury proběhlo 26. května 1928, k 10. výročí založení ČSR. V rámci propagace nové koncepce bydlení a architektury se na této výstavě podařilo Svazu československého díla umístit dva vzorové domy - bytový od Josefa Havlíčka a rodinný od Oldřicha Starého.
  Brněnské výstaviště se stalo manifestací české konstruktivistické architektury.


 • poznámka

  Centrálním objektem výstaviště je Pavilon průmyslu a obchodu (dnes pavilon A). Původní návrh Josefa Kalouse předpokládal použití půlkruhových železobetonových oblouků v transeptech křídel. Aby konstruktér Jaroslav Valenta vyloučil nepříznivá zatížení plochým stropem, navrhl změnu na parabolické oblouky, které také byly provedeny. Střední parabolické oblouky, vyšší než boční lodi, vytvářejí hlavní motivy průčelí křídel a transeptů.
  Rotunda byla zastřešena kupolí se železobetonovými žebry a lucernou. Plasticky tvarované visuté schodiště na galerii prezentovalo možnosti železobetonu. Realizace stavby trvala 230 dní.
  Dalším zásadním objektem areálu je Pavilon brněnských výstavních trhů (dnes pavilony G1, G2). Symetrická kompozice komplexu, definujícího náměstí na vyvýšené terase s vyhlídkovou věží, vytváří hledisko západní osy výstaviště. Pavilon je ze železobetonového skeletu s výplňovým zdivem, spojovací galerie je dřevěná.
  Nejatraktivnější a konstrukčně nejzajímavější částí stavby je 45 m vysoká věž s restaurací v podnoží nad vstupní halou. Konstrukci věže tvoří železobetonový dutý dřík s výtahem, do kterého je vetknuto schodiště kotvící skleněný plášť. Ten je zavěšený na železobetonové desce vyhlídkové terasy.
  Jihozápadní osu výstaviště lemovaly tři pavilony: pavilon města Brna, pavilon Morava a pavilon města Prahy.
  Severozápadní osa areálu je lemována pavilony pražských uměleckých škol, navržených tamními profesory (např. pavilon Uměleckoprůmyslové školy od Pavla Janáka, nebo pavilon Akademie výtvarných umění od Josefa Gočára).


 • vznik

  1926-1928

 • současný stav

  Komplex pavilonu brněnských výstavních trhů prošel v letech 1995–1996 rekonstrukcí (Viktor a Martin Rudišové, Zdeňka Vydrová). Po rekonstrukci byla zachována v původní podobě pouze věž, boční křídla byla nahrazena novými výstavními halami.


 • prameny, literatura

  zobrazit "Brno v proměnách času (Malá zamyšlení)"
  "Brno Architektura Architecture 1918–1939"


 • stavby

  Výstavní kino, Elite, Deutsche Lichtspiele, Luna, Kino na výstavišti
  Výstaviště 1/405
  budova v areálu výstaviště
  Výstaviště - pasarely - kryté přechody pro pěší
  Výstaviště 1/405 pavilon G
  Výstaviště 1/405 pavilon B
  Výstaviště 1/405 pavilon V
  Výstaviště 1/405
  další stavby (3)...
  pavilon F
  Výstaviště 1/405 pavilon C
  Výstaviště 1/405 pavilon Z
  Výstaviště 1/405


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Bohumír František Antonín Čermák
  autor projektu pavilonu brněnských výstavních trhů Bohuslav Fuchs
  autor projektu pavilonu města Brna
  Josef Havlíček
  architekt vzorového domu z Výstavy soudobého bydlení (1928)
  Emil Králík
  hlavní architekt výstaviště (autor projektu Divadlo a kavárna)


 • objekty

  Nový věk
  sochařská realizace: Křížkovského 0/02 Textilačka
  plastika: Výstaviště 1/01 Sedící dívka
  plastika: Výstaviště 1/02


 • události

  1. 12. 2014
  Otevření zábavního vědeckého parku VIDA! v Brně
  zábavní vědecký park se nachází v bývalém pavilonu D
  15. 6. 2013
  For Fertility 2013
  místo konání akce
  14. 10. 2011
  Celostátní romská konference v Brně, vznik přípravného výboru nového romského sdružení 8. 4. 2011
  Veletržní setkání sběratelů Brno 2011 18. 6. 2010
  Turistický minibus v Brně
  soubor významných staveb zahrnutý do prohlídkového okruhu turistického minibusu

  další události (28)...
  23. 4. 2010
  Veletržní setkání sběratelů 14. 4. 2010
  Pavilon P na brněnském Výstavišti se stal jihomoravskou stavbou roku 2009 25. 11. 2009
  První mezinárodní veletrh umění Brno Art Fair 5. 6. 2009
  Otevření pavilonu P 25. 7. 2007
  Katolická charismatická konference 22. 7. 2007
  Koncert britské skupiny Rolling Stones 7. 4. 2006
  Veletržní setkání sběratelů 13. 9. 2005
  Vernisáž výstavy "Jára Cimrman světoběžník a vynálezce" Brno 2005 10. 5. 2005
  Evropská výstava poštovních známek „Brno 2005" 11. 12. 2004
  Výstava ke 150. výročí organizovaného včelařství na Moravě a ve Slezsku 3. 12. 1996
  Dámy světového tenisu v Brně 23. 11. 1995
  I. mezinárodní veletrh pohřebnictví VENIA 18. 10. 1994
  Návštěva Billa Gatese – zahájení veletrhu Invex 94 22. 3. 1994
  1. celostátní kongres starostů a primátorů obcí a měst ČR 22. 3. 1994
  I. mezinárodní veletrh technologií, výrobků a služeb pro rozvoj obcí a měst URBIS 94 15. 9. 1982
  24. Mezinárodní strojírenský veletrh 18. 2. 1981
  Mezinárodní potravinářský salón SALIMA 81 14. 10. 1980
  Módní revue, 200 modelů podzim – zima 1980-1981 3. 5. 1968
  První československý veletrh spotřebního zboží 4. 12. 1955
  Výstavní trhy Dědy Mráze 22. 4. 1934
  Založení Auto-Z-klubu v Brně 27. 8. 1932
  První celostátní výstava fotografů z povolání v Brně 26. 6. 1930
  Poslední návštěva prezidenta Masaryka v Brně 3. 8. 1929
  Brněnské výstavní trhy roku 1929 26. 5. 1928
  Zahájení Výstavy soudobé kultury v Československu 5. 8. 1923
  Brněnské výstavní trhy 5. 8. 1923
  Mezinárodní výstava poštovních známek v Brně 4. 5. 1907
  Brněnský veletrh 1907


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  BL


Aktualizováno: 30. 04. 2018