Brněnské výstaviště


  ulice

  území

  Brno-Pisárky


  majitelé

  Veletrhy Brno, a.s.


  zajímavosti

  Soutěž na využití území tzv. Bauerovy rampy pro mezinárodní výstaviště byla vypsána 10. listopadu 1923, přihlášeno bylo 31 návrhů, výsledky byly oznámeny v dubnu 1924. První cena v soutěži nebyla udělena, druhou - nejvyšší cenu získaly návrh pražského architekta Josefa Kalouse pod heslem "Proud" (který byl určen k provedení) a návrh architektů V. Velvarského a V. Bolecha "Dvě osy".
  Hlavní myšlenkou Kalousova projektu byl velkorysý nástupní prostor od města s obloukovým tvarem bran, vedeným v ose k hlavnímu pavilonu A s kruhovou rotundou, vévodící prostoru náměstí. Z něho se pak vidlicovitě rozvíjely obě hlavní osy výstaviště. Kalousův projekt byl v procesu plánování modifikován, když se hlavním architektem stal Emil Králík, jemuž je připisováno autorství vstupního obloukového objektu.
  Výstavba první etapy areálu trvala 14 měsíců a velkolepé zahájení Výstavy soudobé kultury proběhlo 26. května 1928, k 10. výročí založení ČSR. V rámci propagace nové koncepce bydlení a architektury se na této výstavě podařilo Svazu československého díla umístit dva vzorové domy - bytový od Josefa Havlíčka a rodinný od Oldřicha Starého.
  Brněnské výstaviště se stalo manifestací české konstruktivistické architektury.


  poznámka

  Centrálním objektem výstaviště je Pavilon průmyslu a obchodu (dnes pavilon A). Původní návrh Josefa Kalouse předpokládal použití půlkruhových železobetonových oblouků v transeptech křídel. Aby konstruktér Jaroslav Valenta vyloučil nepříznivá zatížení plochým stropem, navrhl změnu na parabolické oblouky, které také byly provedeny. Střední parabolické oblouky, vyšší než boční lodi, vytvářejí hlavní motivy průčelí křídel a transeptů.
  Rotunda byla zastřešena kupolí se železobetonovými žebry a lucernou. Plasticky tvarované visuté schodiště na galerii prezentovalo možnosti železobetonu. Realizace stavby trvala 230 dní.
  Dalším zásadním objektem areálu je Pavilon brněnských výstavních trhů (dnes pavilony G1, G2). Symetrická kompozice komplexu, definujícího náměstí na vyvýšené terase s vyhlídkovou věží, vytváří hledisko západní osy výstaviště. Pavilon je ze železobetonového skeletu s výplňovým zdivem, spojovací galerie je dřevěná.
  Nejatraktivnější a konstrukčně nejzajímavější částí stavby je 45 m vysoká věž s restaurací v podnoží nad vstupní halou. Konstrukci věže tvoří železobetonový dutý dřík s výtahem, do kterého je vetknuto schodiště kotvící skleněný plášť. Ten je zavěšený na železobetonové desce vyhlídkové terasy.
  Jihozápadní osu výstaviště lemovaly tři pavilony: pavilon města Brna, pavilon Morava a pavilon města Prahy.
  Severozápadní osa areálu je lemována pavilony pražských uměleckých škol, navržených tamními profesory (např. pavilon Uměleckoprůmyslové školy od Pavla Janáka, nebo pavilon Akademie výtvarných umění od Josefa Gočára).


  vznik

  1926-1928


  současný stav

  Komplex pavilonu brněnských výstavních trhů prošel v letech 1995–1996 rekonstrukcí (Viktor a Martin Rudišové, Zdeňka Vydrová). Po rekonstrukci byla zachována v původní podobě pouze věž, boční křídla byla nahrazena novými výstavními halami.  stavby

  Výstavní kino, Elite, Deutsche Lichtspiele, Luna, Kino na výstavišti
  Výstaviště 1/405
  budova v areálu výstaviště
  Výstaviště - pasarely - kryté přechody pro pěší
  Výstaviště 1/405 pavilon G
  Výstaviště 1/405 pavilon B
  Výstaviště 1/405 pavilon V
  Výstaviště 1/405
  další stavby (3)...


  městská část

  významné osoby

  Bohumír František Antonín Čermák
  autor projektu pavilonu brněnských výstavních trhů Bohuslav Fuchs
  autor projektu pavilonu města Brna
  Josef Havlíček
  architekt vzorového domu z Výstavy soudobého bydlení (1928)
  Emil Králík
  hlavní architekt výstaviště (autor projektu Divadlo a kavárna) Zdeněk Pospíšil
  hlavní architekt
  další významné osoby (1)...


  objekty

  Nový věk
  sochařská realizace: Křížkovského 0/02 Sedící dívka
  plastika: Výstaviště 1/01 T. G. Masaryk
  pomník: Výstaviště 1/02 Žena
  sochařská realizace: Výstaviště 1/03


  události

  11. 1. 2021
  První velkokapacitní očkovací centrum České republiky vzniklo v Brně 7. 10. 2019
  Odhalení sochy T. G. Masaryka v Brně
  nové odhalení sochy
  21. 5. 2019
  VIDA! pokřtila novou tramvaj 1. 12. 2014
  Otevření zábavního vědeckého parku VIDA! v Brně
  zábavní vědecký park se nachází v bývalém pavilonu D
  15. 6. 2013
  For Fertility 2013
  místo konání akce

  další události (32)...


  související odkazy

  BL


Aktualizováno: 30. 04. 2018