Masaryk Deutsche Volkshochschule


  historický název

  Masaryk Deutsche Volkshochschule


  ulice

  území

  Brno-Veveří


  majitelé

  po roce 1945 užívala budovu Masarykova univerzita


  firmy a instituce

  Oddělení aplikované matematiky Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity


  zajímavosti

  Německá brněnská vzdělávací instituce založená roku 1920 stejnojmenným spolkem vypsala pro uskutečnění záměru výstavby vlastní školní budovy soutěž. Zvítězil v ní nejstarší brněnský židovský architekt Heinrich Blum.


  poznámka

  Konstrukci školy tvoří železobetonový skelet, kompozičně je dělená na sokl, korpus a římsu (zdůrazněnou ustoupením posledního podlaží).
  Stavba vyniká mimořádně elegantní uliční fasádou, které dominuje červený keramický obklad a jednoduchý rastr subtilních, červeně lakovaných ocelových oken proporce živého čtverce, jejichž spodní řady prosvětlují přednáškovou místnost.
  Na dvorní funkcionalistické fasádě je v ose stavby umístěna celoprosklená schodišťová věž.
  Škola je veřejně částečně přístupná.


  vznik

  1931


  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  Heinrich Blum
  architekt stavby Hugo Iltis
  zakladatel univerzity


  objekty

  F. Vitásek
  pamětní deska: Janáčkovo náměstí 2a/01 G. Glück
  pamětní deska: Janáčkovo náměstí 2a/02
  zde deska umístěna


  události

  4. 10. 2017
  Odhalení pamětní desky Guido Glückovi 9. 1. 1990
  Odhalení pamětní desky Františku Vitáskovi


  související odkazy

  BL


Aktualizováno: 20. 06. 2015