Úrazová nemocnice v Brně


  historický název

  Jubilejní nemocnice Úrazové pojišťovny dělnické, Úrazová nemocnice v Brně, Výzkumný ústav traumatologický


  ulice

  Ponávka 6/139


  charakteristika

  první úrazová nemocnice v Československu, postavená v letech 1930–1933


  území

  Brno-Zábrdovice


  nej...

  Československá republika: první nemocnice s touto specializací v naší republice


  zajímavosti

  první pacient byl přijat 1. 5. 1933


  poznámka

  V roce 1928 se ředitelství Úrazové pojišťovny dělnické pro Moravu a Slezsko v Brně rozhodlo postavit v Brně moderní úrazovou nemocnici a podpořit ji finančně. Bezprostředním impulsem k tomuto rozhodnutí byl ohlas na přednášku světově proslulého zakladatele moderní traumatologie prof. Lorenze Böhlera ve Spolku lékařů českých v Brně v roce 1927.
  V květnu 1948 byla zrušena Úrazová dělnická pojišťovna a Úrazová nemocnice přešla pod správu Okresní národní pojišťovny a v roce 1953 pak do Městského ústavu národního zdraví.


  vznik

  1932


  stavební vývoj

  Projekt moderní pětipatrové budovy vypracoval prof. Ing. arch. Vladimír Fischer. Se stavbou bylo započato na jaře 1931. Pokoje pro pacienty byly ve 3. a 4. patře, v každém patře 60 lůžek. Operační trakt v 5. patře měl dva hlavní operační sály a byl vybaven elektrickým agregátem s parním ohříváním filtrovaného a zvlhčovaného vzduchu, zařízeným na chlazení přiváděného vzduchu v létě.

  Při náletu v listopadu 1944 byla nemocnice poškozena bombami, nezastavila však příjem poraněných z tohoto náletu. Až dodatečně byla nucena zastavit provoz na 3 měsíce.
  V dubnu 1945 byla znovu těžce poškozena, v kritické době byl zajištěn nouzový provoz, i když byl několik dní zastaven přívod elektřiny, plynu, vody a páry a prakticky ustalo pravidelné zásobování. Pracovníci nemocnice tak zachránili řadu těžce poraněných pacientů.
  V roce 1947 doporučil prof. Vladimír Novák výstavbu nové rehabilitační budovy na místě sousedního vybombardovaného domu. Projekt budovy vypracoval Ing. arch. Miloslav Kopřiva, výstavba započala v roce 1948 a provoz byl zahájen v listopadu 1950.  městská část

  významné osoby

  Vladimír Fischer
  projektant stavby Miloslav Kopřiva
  projektant rehabilitační budovy Vladimír Novák
  první primář (od 1. 5. 1932)


  objekty

  Otevření rehabilitačního oddělení Úrazové nemocnice
  pamětní deska: Ponávka 6/01 V. Novák
  pamětní deska: Ponávka 6/02


  události

  20. 11. 1944
  II. americký nálet na Brno


  související odkazy

  MJ


Aktualizováno: 16. 02. 2018