Internetová encyklopedie dějin Brna

Ponávka 6/139, Úrazová nemocnice v Brně

Úrazová nemocnice v Brně


 • historický název

  Jubilejní nemocnice Úrazové pojišťovny dělnické, Úrazová nemocnice v Brně, Výzkumný ústav traumatologický

 • ulice

  Ponávka 6/139

 • charakteristika

  první úrazová nemocnice v Československu, postavená v letech 1930–1933


 • území

  Brno-Zábrdovice


 • nej...

  Československá republika: první nemocnice s touto specializací v naší republice

 • zajímavosti

  první pacient byl přijat 1. 5. 1933


 • poznámka

  V roce 1928 se ředitelství Úrazové pojišťovny dělnické pro Moravu a Slezsko v Brně rozhodlo postavit v Brně moderní úrazovou nemocnici a podpořit ji finančně. Bezprostředním impulsem k tomuto rozhodnutí byl ohlas na přednášku světově proslulého zakladatele moderní traumatologie prof. Lorenze Böhlera ve Spolku lékařů českých v Brně v roce 1927.
  V květnu 1948 byla zrušena Úrazová dělnická pojišťovna a Úrazová nemocnice přešla pod správu Okresní národní pojišťovny a v roce 1953 pak do Městského ústavu národního zdraví.


 • vznik

  1932


 • stavební vývoj

  Projekt moderní pětipatrové budovy vypracoval prof. Ing. arch. Vladimír Fischer. Se stavbou bylo započato na jaře 1931. Pokoje pro pacienty byly ve 3. a 4. patře, v každém patře 60 lůžek. Operační trakt v 5. patře měl dva hlavní operační sály a byl vybaven elektrickým agregátem s parním ohříváním filtrovaného a zvlhčovaného vzduchu, zařízeným na chlazení přiváděného vzduchu v létě.

  Při náletu v listopadu 1944 byla nemocnice poškozena bombami, nezastavila však příjem poraněných z tohoto náletu. Až dodatečně byla nucena zastavit provoz na 3 měsíce.
  V dubnu 1945 byla znovu těžce poškozena, v kritické době byl zajištěn nouzový provoz, i když byl několik dní zastaven přívod elektřiny, plynu, vody a páry a prakticky ustalo pravidelné zásobování. Pracovníci nemocnice tak zachránili řadu těžce poraněných pacientů.
  V roce 1947 doporučil prof. Vladimír Novák výstavbu nové rehabilitační budovy na místě sousedního vybombardovaného domu. Projekt budovy vypracoval Ing. arch. Miloslav Kopřiva, výstavba započala v roce 1948 a provoz byl zahájen v listopadu 1950.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Vladimír Fischer
  projektant stavby Miloslav Kopřiva
  projektant rehabilitační budovy Vladimír Novák
  první primář (od 1. 5. 1932)


 • objekty

  Otevření rehabilitačního oddělení Úrazové nemocnice
  pamětní deska: Ponávka 6/01 V. Novák
  pamětní deska: Ponávka 6/02


 • události

  20. 11. 1944
  II. americký nálet na Brno


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 16. 02. 2018