Kaple sv. Kříže


  historický název

  Kaple sv. Kříže


  charakteristika

  Kaple svatého Kříže, která stávala na kopci v lesích nad Chudčicemi (dnešní katastr Brno-Kníničky) byla po dobu své existence významným poutním místem. Na sv. Václava zde bývaly každoročně konány bohoslužby. Průvod ke kapli byl veden z farního kostela v Čebíně. Po jejím zbourání za josefinských reforem v roce 1784 byly na místě vztyčeny tři dřevěné kříže, které byly začátkem 20. století nahrazeny kříži kamennými. Podle nich se toto místo nazývá U Tří křížů.


  existence

  stavba již neexistuje


  zánik

  1784


  území

  Brno-Kníničky


  zajímavosti

  První písemné zprávy o kapli sv. Kříže pocházejí z roku 1686 ze zápisků Bitýšského faráře Valentina Jestřabského. Podle popisu byla kaple dřevěná, jednoduchá stavba. Uvnitř byly mimo kazatelnu čtyři oltáře (sv. kříže, sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava a Matky Boží). Kromě dvou nápisů poutníků z roku 1542 a 1553, se v kapli nacházel dlátem vytesaný letopočet „Anno Domini MCCCCLI". (Léta Páně 1451, přičemž správnost zápisu dnes je MCDLI).
  Po zbourání kaple bylo dřevo z kaple rozprodáno převážně obyvatelům Chudčic. Sochu Panny Marie bolestné z jednoho z oltářů údajně koupil jistý pan Slezák z Čebína a daroval ji později do farního kostela v Čebíně, kde se stále nachází. Podoba původní kapličky je zachycena mimo jiné na nástěnné malbě na hradě Veveří.


  poznámka

  k tomuto místu vede z nedalekých Chudčic křížová cesta (kulturní památka rejstř. č. ÚSKP 36896/7-722)


  prameny, literatura

  stavby

  Kaple Panny Marie Pomocnice
  kaplička se nachází v blízkosti křížové cesty vedoucí k místu, kde stávala kaple sv. Kříže (dnes U Tří křížů)


  městská část

  objekty

  Tři kříže
  kříž: U Tří křížů
  Tři kříže byly vztyčeny na místě zbořené kaple sv. Kříže
  Křížová cesta
  křížová cesta: U Tří křížů
  kaple stávala na konci křížové cesty


  související odkazy

  MŠ, PeDro


Aktualizováno: 23. 03. 2023