Internetová encyklopedie dějin Brna

Božetěchova 2/1, Kartuziánský klášter

Kartuziánský klášter


 • ulice

  Božetěchova 2/1

 • charakteristika

  Kartouza "Cella Trinitatis" s kostelem Nejsvětější Trojice založená moravským markrabětem Janem Jindřichem.
  Roku 1369 povolal z dolnorakouského Gamingu Gottfrieda z Anasu a ustanovil ho rektorem kláštera „Cella Trinitatis“, k němuž 13. 8. 1375 vydal zakládací listinu. Po smrti zakladatele potvrzuje nadaci markrabě Jošt.
  Ihned po založení kláštera se začalo s výstavbou konventního chrámu sv. Trojice. Za husitských válek byl klášter zpustošen a roku 1428 byl z něho dokonce veden neúspěšný útok proti Brnu.
  Roku 1468 pak vtáhl do Brna král Matyáš a jeho vojsko vyplenilo klášter tak, že po celém řádu bylo třeba uspořádat sbírku na jeho obnovu.
  Další vojenské události se dotkly kláštera za třicetileté války. Roku 1619 obsadila klášter stavovská vojska a zcela jej vyplenila. Švédové pak vydrancovali klášter v září roku 1642 a roku 1645 si toto místo zvolil za hlavní stan generál Torstenson při velkém obléhání Brna. Dne 18. 1. 1782 navštívila klášter císařská komise a přečetla všem členům rozpouštěcí dekret.
  Po převzetí kláštera vojenskou správou započaly rozsáhlé stavební úpravy a adaptace, v letech 1871–1887 postihly např. stavební úpravy dvůr bratří a narušily uzavřenost klauzurního dvora tak, jak ji známe dnes.


 • území

  Brno-Královo Pole


 • současný stav

  Rekonstruovaný areál je sídlem Fakulty informačních technologií VUT Brno.


 • prameny, literatura


 • stavby

  Kostel Nejsvětější Trojice
  Božetěchova kaple sv. Václava
  Burianovo náměstí
  kaple sv. Václava postavena na pozemcích Kartuziánského kláštera


 • významné osoby

  Jindřich
  zakladatel kláštera


 • objekty

  posluchači kadetní školy padlí v roce 1878
  pomník: Božetěchova 2/01 posluchači kadetní školy
  pomník: Božetěchova 2/02 oběti první světové války z řad posluchačů kadetní školy
  pomník: Božetěchova 2/03 K. Gödel
  pamětní deska: Božetěchova 2/04 Neviditelná síť
  reliéf: Božetěchova 2/05


 • události

  18. 6. 2010
  Turistický minibus v Brně
  jedna z významných staveb zahrnutá do prohlídkového okruhu turistického minibusu
  4. 6. 2010
  Odhalení reliéfu nad vstupním portálem Kartuziánského kláštera 30. 6. 2007
  Instalace lávky spojující budovu FIT VUT s kartuziánským klášterem 1. 9. 2005
  Mezinárodní sympozium kongresu pro kartuziánská bádání - Kartuziánské umění a architektura 17. 8. 2003
  Zahájení 4. ročníku mezinárodního sochařského sympozia
  místo konání sympozia

  další události (3)...


 • související odkazy

  mapa


 • archeologické výzkumy

  1975 Kostel Nejsvětější Trojice - Kartuziánský klášter
  1972-1973 Kartuziánský klášter


 • autor

  Vachůt


Aktualizováno: 18. 06. 2019