Internetová encyklopedie dějin Brna

Ernsta Macha, Rebešovická, U viaduktu, Kino Sibiř, Svět, Dukla

Kino Sibiř, Svět, Dukla


 • historický název

  Kino Sibiř, Svět, Dukla

 • ulice

  Ernsta Macha
  Rebešovická
  U viaduktu

 • charakteristika

  Kino Sibiř, provozované Čsl. obcí legionářskou, bylo umístěno v roce 1927 do upravených prostor hostince Aloise Bindra (dnes Ernsta Macha 2/77), kde zahájilo činnost 6.února 1928 jako Legiokino Sibiř, později jen Kino Sibiř. Mělo 147 sedadel a mohlo využívat i  dalších prostor hostince. Vedením kina byl pověřen Alois Dostál. Už 10. dubna 1931 získalo kino zařízení pro promítání zvukových filmů.
  16. dubna 1940, po rozpuštění Čsl.obce legionářské, bylo vedení kina ponecháno A. Dostálovi, ale od 20. srpna 1940 byl název kina změněn na Kino Svět (Weltkino). Počet sedadel byl zvýšen na 154 a ponechán mu provoz až do jara roku 1945, kdy bylo za bojů o Brno značně poškozeno. Navíc poté dostalo od majitele hostince výpověď, ač byl sál kina opraven.
  Kino bylo přemístěno do hostince U Kirschů na tehdejší Tuřanskou č.24/159, dnes U viaduktu č. 159/525, kde zahájilo provoz 25. prosince 1945 opět pod názvem Kino Sibiř. Mělo předsálí s šatnou, sál s 246 sedadly a promítárnu se samostatným vchodem z ulice. Po připojení Chrlic k Brnu dostalo název Kino Dukla a působilo tu do 28. dubna 1973 pod Správou městských kin v Brně do 31. prosince 1973, kdy bylo pro klesající návštěvnost zrušeno.


 • území

  Brno-Chrlice

 • majitelé

  Kino:
  – licence: žádost 19. 2. 1927 Jednota čsl. obce legionářské v Tuřanech, licence udělena 6. 2. 1928; 1. 1. 1972 Správa městských kin v Brně
  – správce: Florián Andresík, vedoucí kina Jan Dostál
  – promítač: Antonín Šmíd.

 • provozovny

  Kino: 6. 2. 1928–31. 12. 1973
  1928-1940 Legiokino, záhy poté Sibiř (ozvučení kina 10. 4. 1931)
  1940-1945 Svět (Weltkino)
  1945-1971 Sibiř
  1971-1973 Dukla


 • poznámka

  Přechodné uzavření kina po značném poškození za bojů o Brno od 15. 4. 1945–1946 a poté v roce 1946 přemístění kina z hostince Bindrova z nároží ulic Ernsta Macha č. 2/77 a Rebešovická č. 2/4 do hostince Kirschova na tehdejší Tuřanskou č. 24/159, dnešní U viaduktu č. 2/525.
  Poslední promítání 28. 4. 1973, film Bandolero, kino zrušeno 31. 12. 1973.


 • současný stav

  V současné době působí v prostorách býv. kina Dukla pobočka Knihovny Jiřího Mahena v Brně.


 • stavební vývoj

  Kino:
  1928 – otevření kina (147 míst)
  1945 - zvýšen počet sedadel na 154 míst
  1946 – po úpravě prostor po přemístění kina počet míst zvýšen na 246.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-Chrlice


 • autor

  Fl


Aktualizováno: 30. 05. 2014