Internetová encyklopedie dějin Brna

Mlýn v Komárově, Komárovský mlýn

Mlýn v Komárově, Komárovský mlýn


 • historický název

  Mlýn v Komárově, Komárovský mlýn

 • charakteristika

  Čtyřpodlažní podsklepená stavba s obdélníkovým půdorysem je tvořena masivní obvodovou zdí a zděným jádrem doplněná dřevěným skeletem, který nese stropní konstrukce. Obytná přístavba nebyla s původním objektem nijak spojena.


 • existence

  stavba již neexistuje

 • zánik

  2011

 • území

  Brno-Komárov


 • vznik

  1856


 • stavební vývoj

  Komárovský mlýn byl situován v místech, kudy dříve protékal náhon z Ponávky a Svratky. Možná je tomu tak proto, že byl postaven na místě staršího vodního mlýna.
  Vlastní okolí prošlo od roku 1856 (tento letopočet byl uveden na vnější zdi mlýna) mnoha změnami. Jedinou zřetelnou stavební úpravou z pozdější doby byl průmyslový výtah a dodatečná elektroinstalace.
  Drobná městská zástavba ustoupila realizaci panelového sídliště a později byl prostor přeťat rychlostní silnicí. Budova mlýna však asanaci i další stavební změny v okolí přečkala až do roku 2011, kdy došlo k její demolici.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-jih


 • významné osoby

  Albin Lacina
  mlynář


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 15. 02. 2019