Výstaviště - pasarely - kryté přechody pro pěší


  ulice

  charakteristika

  Snahou každé veletržní správy je zařídit, aby návštěvníci při prohlídkách jednotlivých pavilonů nemuseli pokud možno procházet venkovními prostorami, zejména při zimním či deštivém počasí.
  Krytými přechody jsou vybaveny veletržní pavilony v Düsseldorfu, Lipsku či Miláně. Od roku 1993 je má i brněnské výstaviště. Kryté mimoúrovňové prosklené válcové přechody navrhli manželé, architekti M. a D. Velehradští mezi pavilony E a B a také E a C, a to ve výšce 4,8 metru nad pozemní komunikací a v délce přes 60 metrů a šířce, resp. výšce (či průměru) kruhového válce 496 centimetrů. Autory ocelové konstrukce byly Báňské projekty Valašské Meziříčí (Ing. Vrána), konstrukci vyrobily železárny v Hustopečích u Brna.
  Třetí přechod mezi pavilony B a D byl dokončen v roce 1994 a čtvrtý mezi pavilony C a A byl realizován v roce 1998. Tubusy přechodu jsou jakoby obtočeny stuhovým pásem, jímž prochází teplý vzduch vyhřívající celou pasarelu. Jedna z pasarel je vybavena i eskalátorem.
  Osvětlení přechodů je řešeno umístěním svítidel v zábradlí, celkový pohled na pasarely je velmi působivý zejména večer. Prosklení pasarel je provedeno z průhledného plastu. Náklad na jeden přechod se pohyboval kolem částky 12 milionů korun.


  území

  Brno-Pisárky


  vznik

  90. léta 20. století


  stavby

  Brněnské výstaviště
  Výstaviště 1/405


  městská část

  související odkazy

  MJ


Aktualizováno: 24. 09. 2018