Internetová encyklopedie dějin Brna

Přemyslovo náměstí, Kaple sv. Floriána

Kaple sv. Floriána


 • historický název

  Kaple sv. Floriána

 • domovní znamení

  znak hrabat z Kolovrat

 • ulice

  Přemyslovo náměstí


 • území

  Brno-Slatina


 • zajímavosti

  Kapli sv. Floriána spolu se zvonicí dal zbudovat v roce 1703 podle projektu stavitele Domenica Martinelliho (1650–1718) na prosby svých slatinských poddaných Norbert Leopold Libštejnský z Kolovrat, císařský komorník a královský tajný rada.
  Základní kámen položen 28. 6. 1703 a téhož roku 4. října byla kaple vysvěcena.
  O 100 let později (1803) byla kaple opravována a původní zvon v ní byl nahrazen novým, v roce 1876 přelitým. V roce 1846 však za velké bouře byla "báně a střecha kaple dolů shozena", jak se píše ve zprávě obecní rady z 18. 4. 1847 dochované v olověné schránce ve věžičce kaple, jež byla opravena nejen v onom roce 1847, 1947, ale poté ještě i v roce 1886. Nejrozsáhlejší opravou a úpravou prošla v letech 1983–1985, kdy dostala současnou podobu.
  Kaple má zajímavý trojúhelníkový půdorys se zkosenými rohy. Otvory ve zdi mají půlkruhové záklenky a jsou uzavřeny zábradlím. Zvonice je zdobena zdvojenými pilastry, s římsovitými hlavicemi a kartuší. Na západní straně kaple je znak Liebštejnských z Kolovrat, tři niky uvnitř vyplňují sochy tří světců: sv. Floriána, sv. Václava a sv. Leopolda.
  Kaple plnila především poslání zvoničky. Vyzvánělo se v ní ráno, v poledne a večer, příležitostně umíráčkem, při různých církevních událostech a při vyzvánění poplašném (především požárním). K vyzvánění byli určováni tzv. zvonaři, které platila obec. Kaple dodnes tvoří svou polohou mezi dvěma živými komunikacemi jakýsi ostrůvek a středobod staré obce Slatiny.


 • obrazy

  img12633.jpg img12635.jpg img12634.jpg img12636.jpg img12637.jpg


 • městská část

  Brno-Slatina


 • objekty

  socha sv. Floriána v kapli sv. Floriána ve Slatině
  sochařská realizace: Přemyslovo náměstí 0/04 socha sv. Leopolda v kapli sv. Floriána ve Slatině
  sochařská realizace: Přemyslovo náměstí 0/05 socha sv. Václava v kapli sv. Floriána
  sochařská realizace: Přemyslovo náměstí 0/07


 • události

  28. 6. 1703
  Položení základního kamene ke kapli sv. Floriána ve Slatině


 • autor

  Fl


Aktualizováno: 28. 06. 2014

Kaple sv. Floriána na Přemyslově náměstí - pohled z Matlachovy ulice. Foto MŠ, květen 2011.