sídliště


  ulice

  Kounicova 69-85


  území

  Brno-Veveří


  stavební vývoj

  Soubor obytných domů Kounicova (dříve Leninova)-Šumavská-Pod kaštany byl podle návrhu Viléma Kuby a Vítězslava Unzeitiga realizován v letech 1956–1957 a v roce 1961.
  Velkým přínosem tohoto obytného souboru, postaveného na pravidelné kompozici s důrazem na symetrii, jsou vnitřní, parkově upravené dvory, předškolní zařízení ve vnitroblocích a dostupná občanská vybavenost, umístěná v parteru obytných domů.
  Podobně byla řešena také nedaleká sídliště na Botanické, Tučkově a části Bayerovy ulice.


  prameny, literatura

  stavby

  sídliště
  Pod kaštany sídliště
  Šumavská 28-42


  městská část

  významné osoby

  Vilém Kuba
  spoluautor návrhu sídliště Vítězslav Unzeitig
  spoluautor návrhu sídliště


  Lk


Aktualizováno: 19. 10. 2021