Internetová encyklopedie dějin Brna

Grohova 18/516, Kostel Svaté rodiny

Kostel Svaté rodiny


 • historický název

  Kostel Svaté rodiny

 • ulice

  Grohova 18/516


 • území

  Brno-Veveří

 • majitelé

  Kongregace Milosrdných sester III. Řádu sv. Františka

 • provozovny

  Nyní je v sousedství kostela Církevní střední zdravotnická škola, která byla otevřena v roce 1990 a Církevní domov mládeže Svaté Rodiny od roku 1993.
  Kongregace má dnes své sídlo v Brně Grohova 18, kam se sestry vrátily v roce 1994 z Lechovic, kam byly násilně přemístěny v listopadu 1958.


 • nej...

  Brno: jediný kostel v Brně zbudovaný v neorenesančním slohu

 • zajímavosti

  Pozemek pro stavbu kostela byl koupen v roce 1891 od rodiny Perkovy. Vlastní stavba se uskutečnila o devět roků později.
  Kostel vznikl v letech 1900–1902 podle projektu Karla Welcla jako náhrada původní malé klášterní kaple Kongregace Milosrdných sester III. Řádu sv. Františka. Základní kámen položen 16. 9. 1900, kostel dokončen a  vysvěcen 11. 5. 1902 biskupem brněnským Františkem Saleským Bauerem.
  Za 2. světové války byl značně poškozen leteckým náletem 20. listopadu 1944.
  V roce 1947 byl opraven a při tom přestavěn do dnešní podoby podle plánů arch. Zdeňka Bažanta. Kostel zmizel v zástavbě a jen reliéf andělů a Svaté Rodiny nad vchodem do vestibulu před kostelem, který kryje mramorové schodiště, naznačuje, že je zde kostel.
  V 50. letech 20. století byl klášter násilím vystěhován, kostel byl pro veřejnost k 31. 12. 1958 uzavřen a upraven jako zasedací síň. Konaly se v něm také varhanní koncerty, protože kostel měl nové varhany. V kostele byly provedeny různé úpravy, které zásadně nezasáhly do interiéru, pouze kazatelna byla odstraněna a na mramorovou podlahu byly asfaltem nalepeny parkety. Prostor pod kůrem sloužil za šatny. Tento stav trval do roku 1990.
  V roce 1990 bylo započato s obnovou a opravami kostela podle projektu arch. Viktora Dohnala. Šatny pod kůrem a v bočních lodích byly zbourány. V presbytáři byla vyměněna mramorová dlažba a umístěn prostorný mramorový oltář z bílého jiskřivého mramoru. Na čelní stěnu presbytáře byl umístěn dvojdílný svatostánek, zhotovený akademickým sochařem Milošem Vlčkem.
  Dne 1. 2. 1992 byl slavnostně vysvěcen brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem i nový oltář s neobvykle velkým dřevěným svatostánkem na mramorovém sloupu (dílo sochaře Miloše Vlčka) a kostel byl otevřen veřejnosti.


 • poznámka

  Interiér kostela obohacen v roce 1990 o některá nová umělecká díla a výtvarné prvky, jimiž byly ony staré a zničené nahrazeny (např. barevná okna Svaté Rodiny, socha Božského Srdce Páně, sochy Královna Vesmíru a sv. František a Alžběta).
  Za první republiky zde působil kazatel Procházka. Jeho kázání vyšla v knihách POD KOPULÍ BÍLÉ SVATYNĚ. Byly plánovány tři svazky, ale vyšly jen první dva.
  (Tuto informaci doplnil pan Pavel Slezák, děkujeme.)
  V době Protektorátu Čechy a Morava tu působil P. Voda, na jehož česká obsahově vysoce hodnotná kázání, jimiž se snažil lidem dodávat sílu v nejtěžších chvílích, chodívali čeští občané Brna i z větší dálky.
  (Dle osobních zážitků Mileny Flodrové)


 • obrazy

  img14705.jpg img14706.jpg img14707.jpg img14708.jpg img14709.jpg img14710.jpg img14711.jpg img14712.jpg img14713.jpg img14714.jpg img14715.jpg img14721.jpg img14722.jpg


 • významné osoby

  František Saleský Bauer
  biskup, který kostel vysvětil Alois Krchňák
  místo posledního rozloučení Emil Procházka
  zde konal exhorty pro studenty


 • události

  11. 5. 2002
  Slavnost 100. výročí posvěcení kostela Svaté Rodiny v Grohově ulici 1. 2. 1992
  Znovuotevření kostela sv. Rodiny 31. 12. 1958
  Násilné uzavření kostela sv. Rodiny 11. 5. 1902
  Vysvěcení kostela Svaté Rodiny 1. 5. 1890
  Otevření Útulny ošetřovatelek nemocných


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Fl, Jis


Aktualizováno: 24. 04. 2019

Grohova 18 - kostel sv. Rodiny. Foto Silive Doleželová, květen 2011, archiv www.encyklopedie.brna.cz.