pavilon Z


  ulice

  území

  Brno-Pisárky


  stavební vývoj

  Kruhová stavba o průměru 120 metrů byla postavena v letech 1958–1959 podle společného projektu Zdeňka Alexy, Zdeňka Denka, Ferdinanda Lederera, Zdeňka Pospíšila a Milana Steinhausera.
  Do válcové podnože o výšce přes 18 metrů jsou vestavěna tři prstencová podlaží a mezigalerie, ustupující směrem k vnějšímu obvodu.
  Centrální prostor je zastřešen kopulí ve tvaru vrchlíku koule s lucernou. Výška kopule je 46 m, průměr 96 m. Obvodový tambur je z litého železobetonu s kulatými sloupy, ocelová konstrukce báně je z trubek spirálovitě tvarovaných ve dvou protilehlých směrech. Trubky jsou v průsečících svázány vodorovnými kruhovými prstenci pomocí ocelových třmenů. Krytinu tvoří hliníkový plech, ve spodní části nahrazený proskleným pruhem.


  prameny, literatura

  stavby

  administrativní budova
  Křížkovského 18/173 pavilon B
  Výstaviště 1/405 Brněnské výstaviště
  Výstaviště 1/405 Pavilon C
  Výstaviště 1/405


  městská část

  významné osoby

  Josef Kalášek
  dokončen v době jeho dvou funkčních období Ferdinand Lederer
  jeden z architektů pavilonu Zdeněk Pospíšil
  jeden z architektů pavilonu Milan Steinhauser
  jeden z architektů pavilonu


  události

  8. 12. 1973
  1. ročník zimního turnaje ve softballu
  místo konaní turnaje


  Lk


Aktualizováno: 10. 03. 2018