Vysílač Hády


  území

  Brno-Maloměřice


  stavební vývoj

  V oblasti přírodní rezervace Hádecké planinky nad bývalým vápencovým lomem ve výšce 424 m n. m. byla v roce 1961 vybudována věž televizního a rozhlasového vysílače.
  Železobetonová konstrukce válce s vnitřním schodištěm, vysoká 50 metrů, je zakončena třemi patry prstencových plošin.
  Projekt konstrukce: Spojprojekt Praha.


  prameny, literatura

  městská část

  Lk


Aktualizováno: 01. 09. 2018